Kunstvisitten søker nye utstillere

Kunstvisitten søker utstillere til fylkeskantinen i Oslo og til montrene i bussterminalen på Galleri Oslo.  Den første dreier seg om arbeider på vegg.  Montrene egner seg best til tredimmensjonale arbeider.  

Er du interessert, send en kort søknad med beskrivelse av dine arbeider og noen foto til Akershus kunstsenter, ved Kirsten Mørck