Den store kulturforskjellen

KUNST OG PERFORMANCE.
Når man selger kunst på Oslos gater, gjelder det å være rask og tenke nytt for å tilfredsstille markedet… les her hva styreleder ved Akershus Kunstsenter skriver i en artikkel i Aftenposten