Klimagåten Antarktis

Jan-Gunnar Winther er direktør ved Norsk Polarinstitutt og har nylig utgitt boken; «Klimagåten Antarktis». Winther vil holde foredrag på Akershus Kunstsenter Tirsdag 11 november kl 19.00. Temaet er relatert til Malfridur Adalsteinsdottirs video fra Svalbard der detogså er et kort intervju med Winther.

Winther vil i sitt foredrag vise spektakulære bilder fra det indre Antarktis, der ikke noe menneske har satt sin fot tidligere. Med fire beltevogner legger 13 personer ut på den mest krevende forskningsekspedisjonen Norge noen gang har gjennomført i Antarktis. Foran dem ligger ca 5500 km med ukjent land, bresprekker og temperaturer under -50 grader. Målet med ekspedisjonen er å finne ut hva isen i Antarktis kan fortelle om fortidens klima og fremtidens havnivå.

Les mere på ekspedisjonens hjemmeside: www.traverse.npolar.no