Intervju med daglig leder i SkedsmoNytt

Portrettintervju av Daglig Leder Rikke Komissar i SkedsmoNytt nr. 02.2009.

Les intervjuet her