Søknadsfrist for Statens utstillingsstipend!

Skal du ha utstilling i Oslo eller Akershus i 2010?
Da er fristen for å søke om Statens utstillingsstipend satt til den 15. sept!

Send søknaden til

Akershus Kunstsenter
Stor gt. 4, post 327
2001 Lillestrøm
«utstillingsstipend»

Skjema finner du her