Venstre for konjunktursvingt kulturpolitikk?

Daglig leder Rikke Komissar mener de borgerliges forslag om mer private midler inn i kulturpolitikken kan gi et utsatt kulturfelt. Les mer fra Aftenposten her