«Kunst på vandring» ut på veien!

Samuel Olou og Kunst på Vandring

Akershus Kunstsenter samarbeider med Akershus Fylkeskommune om en vandreutstilling som skal vises på tre ulike kulturhus i Akershus i 2010. Prosjektet er kalt «Kunst på Vandring» og er utsprunget fra arbeidet med Kunstpolitisk plan i fylket, der et av ønskene er å få formidlet profesjonell kunst til et bredere lag av befolkningen.

Det er kunstneren Samuel Olou som med sin utstilling «Where am I going?» skal engasjere foket til å ta turen til kulturhusene. Samuel Olou er en anerkjent kunstner av internasjonalt format. Verket som presenteres i denne utstillingen består av rundt 250 par terraccotta-føtter, hver og en er støpt for hånd ut fra en modell og støpeform. Det ligger enormt mye arbeid i dette verket, som kommer rett fra FN-bygget i New York hvor det har vært vist et par måneder. Olou deltar også med et videoarbeidet.

Olou kommer fra Togo i Vest-Afrika, men tok sin mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har nylig avsluttet ett år i Skien, der han var tildelt Skien Kommunes Kulturstipend, noe som innebar fri bolig, atelier og en sum pålydende kr. 150 000,-. Nå har kunstneren bosatt seg i Oslo, mens hans prosjekt turnerer i Akershus.

Togo er et av landene i Afrika preget av høy emigrasjon. Med dette som bakteppe er det kanskje ikke overraskende at dette er tematikken i hans prosjekt, selv om kunstneren nok så åpent presiserer at nettopp støpte føtter kan tolkes på mange måter. Likevel; for en vandreutstilling er tema føtter nokså egnet.

Første stopp var Nes Kulturhus i januar, deretter Kolben Kulturhus i februar og den 24/4 åpner utstillingen i Asker Kulturhus.
Musikk ved Lucy Swann.
Det er gratis inngang og åpent for alle.

Under visningsperiodene vil det holdes gratis omvisninger, så følg med.

Velkommen!

For mer info om prosjektet, kontakt daglig leder ved Akershus Kunstsenter, Rikke Komissar, på
tlf. 64 84 34 40.