Bilder fra åpningen 28.mai 2010

«Fear Something» med Charlotte Thiis-Evensen, Thora Dolven Balke og Ann Cathrin November Høibo

«Gråtoneskalaer» av Kristine Dragland

«The downward facing-dog» av Maren Juell Kristensen