2000 LILLESTRØM

 

Gjennom mønstringen «2000 LILLESTRØM» setter vi fokus på byen som fenomen, der kunst i offentlig rom, arkitektur og byutvikling står sentralt. Hvordan oppleves en by? Hvilken rolle skal kunst i offentlig rom ha? Tittelen refererer til deler av byens postnummer, men også til tiden da Lillestrøm fikk bystatus og «mirakler» skulle skje. Året 2000 var for mange også noe magisk. Et vendepunkt i forhold til teknologi, men også en forventning om et nytt og annet milennium. Utstillingen presenterer et utvalg kunstnere som forholder seg til tematikken på ulike måter.

Kunstnere:
Anders Smebye, Lina Viste Grønli, Sverre Malling, Ingrid Lønningdal, Fredrik Værslev,
Mads Lynnerup, Runa Carlsen & Karen Lidal, Carla Zaccagnini og Marike Schuurman.
Debatter, byvandring, omvisninger etc. Utstillinger inne i kunstsenteret + ute ved elva.
Kurator: Geir Haraldseth.


______________________________________________________________________________________