Engasjerende debatt om utvikling av Lillestrøm by

Rundt 40 personer møtte opp for å høre på kommunens, næringslivets og rådgiver Peter Butenschøns foredrag om utvikling av Lillestrøm by. Etterpå ble det diskusjon om både høyhus, visjoner, hvordan utbygge en by og hvordan få forenet kultur og næring. Flere var enige i at tiden var kommet for å bevege seg fra LSK til noe mer.

Noen sitater fra Peter Butenschøn;

«Arkitektur er ord i sten».
» Byutvikling er ikke eiendomsutvikling».
«Det går an å være moderne bortover, ikke nødvendigvis oppover».
«Ta de enkle visjonene og hugg dem i stein, så holder de lengre enn en politisk periode».
«Stedskvalitet er menneskene og følelsen».