Behandling av innkomne utstillingssøknader.

OBS!

Søknader for 2012 er innkommet og vi har startet arbeidet med å behandle dem. Vi ønsker foreløpig ikke å gå ut med en dato for når svar vil foreligge, men vil behandle innkommet materiale så fort som mulig.