Flammende stillhet

FLAMMENDE STILLHET – KERAMISK KUNST

7. oktober – 7. november


Utstillere er Jim Darbu / Ida Maja Fridstrøm / Jan Marius Kiøsterud / Sebastian Kjølaas / May Snevoll von Krogh / Cecilie Lind / Mona Næss / Joseph Howell Sivilli /Annicken Thrane-Steen.

Felles for alle utstillerne er at de har vært eller er tilknyttet Institutt for Keramikk ved Kunsthøyskolen i Oslo. Det keramiske materialet inngår som et gjennomgående og vesentlig element hos alle. Utstillingen viser hvordan det keramiske materiale brukes og utvikles i kombinasjon med andre materialer for å settes sammen i et samtidig kunstuttrykk. Keramikken som materiale samler utstillingen mens kunstnernes individuelle tilnærminger åpner opp for en mange fasettert utstilling. Akershus Kunstsenter har med dette ønsket å slippe til unge utstillere som jobber med et tradisjonelt medium på en ofte utradisjonell måte.

Utstillingens tittel Flammende stillhet henspeiler på det faktum at keramikk er brent leire. Den rå, ubrente leiren brennes for å få en bestandig, fast form og det er ikke alle brenninger som er vellykket, det er derfor alltid med stille spenning ovnen åpnes. Flammenes intensitet er i vanlig forstand ofte forbundet med noe destruktivt og katastrofalt, for keramikeren er brannen en kontrollert og skapende prosess.

Kuratorer: Ole Lislerud, professor ved Avd, for keramikk ved Kunsthøyskolen i Oslo og Tor Arne Samuelsen, utstillingsleder ved Akershus Kunstsenter
Nedenfor følger en kort presentasjon av de enkelte utstillerne;

_________________________________________________________________________________________________________