«Samfunn» – en utstilling fra Kunstvisitten

SAMFUNN
– en utstilling med Anita Hillestad, Margrete Loe Elde, Marianne Hølmebakk, Tor-Bjørn Adelgren, Monica Marcella, Øivin Horvei og Rune Johansen.

Vi lever alle i et samfunn, men hvordan din verden oppfattes, er ulik min. Vi har alle våre “verdener”. Med dette som bakteppe går vi inn og presenterer et utvalg verker som på ulike måter illustrerer temaet på en fin, humoristisk og  tankevekkende måte. Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten, en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer og presenterer kunst i helse – og sosialinstitusjoner.

Utstillingen som presenteres, deles opp i fire mindre produksjoner som alle formidles i institusjonene, da med følgende titler:

Hjem, kjære hjem
– en separatutstilling med Anita Hillestad (foto).
Utstillingen viser bilder fra Hausmania, et samfunn i et okkupert område i Oslo.

Bo i boks
– en utstilling med Margrete Loe Elde (skulptur), Marianne Hølmebakk (foto) og Tor-Bjørn Adelgren (skulptur). Utstillingen viser forskjellige boliger for mennesker og dyr.

Å leve sammen
– en utstilling med Monica Marcella (skulptur) og Øivin Horvei (maleri/funnet objekt). Utstillingen viser «alternative vesner» og deres forhold til hverandre.

Identitet
– en separatutstilling med Rune Johansen (foto).
Utstillingen tematiserer hvordan mennesker lever og forholder seg til sine omgivelser.

Om kunstnerne;
Anita Hillestad bor og arbeider i Oslo. Hun er fotograf og multikunstner. Hun har deltatt på en lang rekke utstillinger, både i gruppe og separat, i Norge og i utlandet. Til utstillingen har hun fotografert livet i Hausmania, et okkupert område i Oslo. Hun viser foto av dagliglivet til okkupantene og hvordan de bor.

Margrethe Loe-Elde bor på Hokksund og arbeider med materialer og objekter som omgir oss i hverdagen. Arbeidet dreier seg rundt den fortellingen som ligger i objektet og det uttrykket hun ønsker å skape. Felles for arbeidene hennes, er en holdning til det forbrukersamfunnet vi er en del av. Det er viktig at arbeidsprosess ikke bygger opp under, men på ulike vis tar avstand fra dette. Derfor arbeider hun konsekvent i gjenbruksmaterialer.

Tor-Bjørn Adelgren er født og oppvokst i Karlstad, men bor og arbeider i Oslo, hvor han også har sin utdannelse. Han har stilt ut flere steder, i Norge og i utlandet. Han arbeider med dyremotiv i treskulpturer. Arbeidet på utstillingen heter “Bad bunnies” og setter spørsmål ved; hvor går grensen mellom det søte og det skumle?

Marianne Hølmebakk bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet på Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger og har hatt separatutstillinger mange steder, både i Norge og utenlands. Hun er fotograf og avbilder ofte små hus, som er utsatt for naturkreftene.

Øivin Horvei bor og arbeider i Oslo. Han er maler og har vært med på en lang rekke utstillinger, sist på Kunstnernes Hus i Oslo. Foto av arbeidene hans er trykket i mange bøker og tidsskrifter. Hans siste bok er: “Growing up is for trees”, 2010.

Monica Marcella bor og arbeider på Rong. Hun lager små skulpturer i porselen, som forestiller fantasifigurer. Materialet er bl.a porselen og tre. Arbeidet omhandler isolasjon i fellesskap og strategier for flukt.

Rune Johannesen er født og oppvokst i Bodø. Han debuterte som fotograf på Høstutstillingen i 1990 og har senere vært representert ved en rekke utstillinger, nasjonalt og internasjonalt. Han har utgitt seks bøker på Forlaget Press. “Hiv mannskiten”, “Så lenge det vara”, “I Hemsedal”, “Da æ var i Amerika”, “Norske sjøfolk” og “Glade jul”. Flere av dem kåret til årets vakreste fotobok.