Scandinavian Forest – fotoutstilling kuratert av Melk Galleri

Scandinavian Forest

19.02 – 20.03.2011


Linda Hofvander

Slik tittelen antyder kretser arbeidene rundt forskjellige fremstillinger av naturen. Gjennom et bredt spekter av fotografiske tilnærminger til sjangeren, gir arbeidene et innblikk i unge kunstneres utforskning av naturen, og avslører samtidig deres forhold til den.

Akershus Kunstsenter har invitert MELK som kunstnerdrevet visningsrom inn i det etablerte kunstsenteret for å kuratere en utstilling med kamerabaserte kunstnere i etableringsfasen. Med dette trer visningsrommets visjon inn i den mer etablerte arena og er med på å øke utstillingsaktiviteten og oppmerksomheten rundt dem. Utstillingen blander mer etablerte kunstnere med enkelte som fortsatt er studenter. Samtlige arbeider vises for første gang i Norge.

Kunstnere:
Ida Andersson (Sverige), Katinka Goldberg (Norge), Linda Hofvander (Sverige), Trine Søndergaard og Nicolai Howalt (Danmark), Geir Moseid (Norge), Linn Pedersen (Norge), Erik Friis Reitan (Norge), Marthe Elise Stramrud (Norge), Ingvild Kaldal og Kim Westerström (Norge og Sverige)


Linn Pedersen

MELK Galleri presenterer sin andre gruppeutstilling under fanen MILKSHAKE. Den første, DARK CURRENTS, ble holdt på Fotogalleriet høsten 2010. Akershus Kunstsenter har nå gleden av å vise utstillingen Scandinavian Forest som presenterer arbeider av elleve skandinaviske kunstnere.

English version

February 19th – March 20th 2011
Opening Saturday February 19th 1pm – 4pm

MELK is proud to present its second groupshow under the heading MILKSHAKE, on view at Akershus ArtCenter. The exhibition shows the work of eleven Scandinavian artists.

Ida Andersson (Sweden)Katinka Goldberg (Norway), Linda Hofvander (Sweden), Trine SøndergaardNicolai Howalt(Denmark), Geir Moseid (Norway),Linn Pedersen (Norway), Erik Friis Reitan (Norway), Marthe Elise Stramrud (Norway), Ingvild KaldalKim Westerström(Norway and Sweden)

This exhibition, as the title suggests, focuses on the photographic representation of nature. Through a broad specter of photographic approaches to the genre, the works give us an insight into young artists exploration of nature, while at the same time revealing their unique relationships to it.

Akershus ArtCenter has invited MELK, as an artist-run gallery, into their established space in order to curate an exhibition with artists working within a photographic tradition, thus bringing to this established arnea the vision of the independent artist-run space. The exhibition mixes the work of established and emerging artists. All the works on display are being shown for the first time in Norway.

Scandinavian Forest is the second in a series of group shows curated by MELK, focusing on emerging Scandinavian photography under the heading MILKSHAKE. The first one, DARK CURRENTS, was shown at Fotogalleriet in Oslo, in the fall of 2010.