Politiet reagerer på utstilling

Politiet i Årnes reagerer på utstillingen COLLABORISM, som er årets Kunst på vandring-produksjon. Utstillingen tamatiserer og tangerer begrepet grafitti, men er i det store og hele en romlig installasjon der både maleri, silketrykk, lydkunst, lys og foto presenteres.

Politiet frykter utstillingen vil føre til mer grafitti.

Dette er ikke vår intensjon, sier Monica Holmen, koordinator for utstillingen i regi av Akershus Kunstsenter.

Les mer her