Multiverse Expanded – Siste helg!

Multiverse Expanded
Kurator: Ole Hagen

Kunstnere: Jemima Brown, Ole Hagen, Alicia Paz, Kit Poulson og gruppen Plastique Fantastique.

Begrepet ‘Multiverse’ stammer opprinnelig fra astrofysikken der det betegner en fleruniversell virkelighet (William James). Innenfor skjønnlitteraturen ble begrepet introdusert av den britiske forfatteren Michael Moorcock i hans fantasy og science fiction univers. En ny tekst av Moorcock er trykket i utstillingens publikasjon.

Kurator Ole Hagen (f. 1967) er norsk billedkunstner som i en årrekke har bodd og arbeidet i London. Foruten Hagen selv, er kunstnerne britiske.

Kunstnerne i ‘Multivers Expanded’ finner muligheter i det fantastiske og det virtuelle. Utstillerne arbeider med subjektive virkeligheter som foregår på flere samtidige plan. De er opptatt av et utvidet virkelighetsbilde som integrer det materielle med det metafysiske og det virtuelle med det reelle på en måte som gir det ekspressive og uttrykksfulle en ny betydning, hvor fiksjon representerer kartleggingen av en allerede eksisterende virkelighet.

Jemima Brown (f. 1971) er utdannet MA ved Chelsea College of Art and Design. Hun lager skulpturer, tegninger og videoer som uttrykker en etterligning av det levende og levd liv. Mange av hennes installasjoner presenterer hverdagslige, livaktige figurer som enten har proteser som strekker kroppen ut i en forlenget materiell virkelighet, eller gir uttrykk for at en uvanlig ikke-materiell hendelse aktivt har grepet inn i det fysiske. Hun har hatt en rekke separatutstillinger bl. a. ved ‘The Agency Contemporary’ og Vilma Gold i London og har deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger som f. eks “Broodwork”, Eaglerock Arts Centre, Los Angeles, USA og ‘Everybody Counts’, Vestfossen Kunstlaboratorium.

Alicia Paz er utdannet MA Royal College of Art i London. Paz sine malerier og tegninger kjennetegnes av at hybride uttrykksformer med ulike populærkulturelle referanser eksisterer innenfor samme billedramme der det banale og det gåtefulle stadig finner nye kombinasjoner. Hun har deltatt ved Liverpool  Biennial 2006, East International 2004, og har hatt soloutstillinger bl.a.  ved Dukann & Houdequin, Marseilles og Houldsworth Projects, London og Ruth Bezacar Gallery, Buenos Aires, Argentina.

Plastique Fantastique består av David Burrows, som er utdannet MA Goldsmiths, og underviser ved Slade School of Art og Simon O’Sullivan som er utdannet PhD Leeds University, og underviser ved Goldsmiths. Plastique Fantastique bruker tegneserier, installasjoner, performance og tekstarbeider for å frigjøre kreative krefter. Deres verk kan gi inntrykk av en radikalt futuristisk kollektiv bevegelse som ikke skiller mellom estetikk og politikk. Deres rituelle handlinger gir uttrykk for en transformasjon av individet gjennom en til tider grenseløs erfaring av tid og rom.

Plastique Fantasique har gjort performance og installasjoner, bl. a. ved ‘Late at Tate’ ved Tate Britain, ‘Event Horizon’ GSK Contemporary, Royal Academy of Arts, London og Tatton Park Biennale, Manchester og FA Projects, London.

Kit Poulson er utdannet PhD Middelsex og MA Edinburgh University og arbeider arkitektonisk og stedsspesifikt med bl.a  installasjon, tekst, maleri , tegning, lyd og performance. Han samarbeider ofte med Alex Baker. Poulsons prosjekter sirkler rundt gamle verdeners kollaps og mulighetene for nye begynnelser, spesielt med henblikk på bruken av improvisasjon i narrative assosiasjoner. Med utgangspunkt i ‘The Monument of the Great Fire of London’ har Poulson laget en installasjon i andre etasje på kunstsenteret. Kit Poulson har gjort performance ved ICA og MOT i London og stilt ut bl.a. ved John Moor’s painting prize, Walker Gallery, Liverpool, Gallery Voltaire og Schwartz Gallery, London. Poulson jobber for tiden også med et bestillingsverk for Bookworks London.

Ole Hagen er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo, MA Chelsea College of Art, PhD Goldsmiths Collage og underviser ved Birmingham City University. Han arbeider med video, tegning, skulptur og performance. Hagen presenterer videoer hvor komiske skikkelser med delvis skulpturelle kropper gjennomgår enkle handlinger av eksistensiell karakter hvor kameraet følger en streng logikk i definisjonen av rommet. Han presenterer også videoer hvor umuligheten av å fremstille det ikke-materielle likevel fremstilles skulpturelt og tegninger som uttrykker motsatsen til ‘horror vacui’ eller frykten for det tomme rommet. Ole Hagen kuraterte ‘Multiverse’, forløperen til ‘Multiverse Expanded’ ved Danielle Arnaud i 2009. I 2010 hadde han en soloutstilling ved The Horse Hospital, London og en performance ved Barbican Art Gallery.

Akershus Kunstsenter kan stolt ønske velkommen til åpning fredag 2. september kl. 19 – 22.


 

Mer informasjon om kunstnerne kan finnes her:

Multiverse Expanded

Alicia Paz: www.apaz.co.uk

Plastique Fantastique: www.plastiquefantastique.org

Jemima Brown: www.jemimabrown.com

Brown er også representert ved galleri The Agency:

www.theagencygallery.couk/JEMIMA