FAGDAG OM SELVMORD

VELKOMMEN TIL FAGDAG OM SELVMORD

Hvert år dør det over 500 mennesker i Norge som følge av selvmord. I 2009 var tallet 573, over tre ganger så mange som i trafikken.

Kunstner Eline Medbøe stiller i disse dager ut MINNETEPPET – et minnesmerke laget av etterlatte ved selvmord på Akershus Kunstsenter i Lillestrøm.
Minneteppet er et relasjonelt kunstverk drevet av Medbøe i samarbeid med LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Siden 2008 har hun samlet selvmordsetterlatte over hele landet og sammen har de laget et minnesmerke, i form av et lappeteppe. Hun har møtt etterlatte i alle aldre som har delt sine erfaringer og jobbet kunstnerisk med å uttrykke sorg.

Informasjon om utstillingen: http://www.akershuskunstsenter.no/2011/08/01/minneteppe

I forbindelse med utstillingen arrangerer LEVE Akershus, Eline Medbøe og Vivat en fagdag om selvmordsforebygging og selvmordsetterlatte med omvisning i utstillingen. Fagdagen passer for fagpersoner, studenter og kunstinteresserte som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med selvmordsetterlatte og selvmordsproblematikk.


Sted: Akershus Kunstsenter, Storgata 2, Lillestrøm.

To minutter gange fra togstasjonen. Huset er et stort grått trehus, med innkjørsel fra Kirkegata og med hovedinngang fra Storgata. Kart

Tid: Tirsdag 23. august, kl. 12 – 14
PÅMELDING TIL: minneteppe@gmail.com

Program:
Kl. 12 – 12:50
Omvisning i utstillingen av kunstner Eline Medbøe.
Medbøe forteller om hennes møte med selvmordsetterlatte over hele landet og arbeidet med Minneteppet. Hun vil fokusere på hvordan man kan jobbe med kunstuttrykk som sorgbearbeiding og etterlattes egne erfaringer i tiden etter selvmordet.

Kl. 13 – 13:30
Dag Willy Tallaksen snakker om førstehjelp ved selvmordsfare og Vivat.
Tallaksen er veileder i Vivat og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
VIVAT er et landsdekkende undervisningsprogram som ble opprettet i 2000 som et av flere tiltak til Handlingsplan mot selvmord, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Målet er å spre kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare.

kl. 13:30 – 14:00
Presentasjon av LEVE Akershus
LEVE er en landsomfattende organisasjon for etterlatte ved selvmord. LEVE har fylkeslag i alle landets fylker som ledes av både etterlatte og fagpersoner.

LEVE har litt over tusen medlemmer og organisasjonens primæroppgave er å gi etterlatte ved selvmord omsorg og støtte etter selvmordet, både i form av samtale (likemenn, sorggrupper), nettverk (kafétreff og samlinger) og informasjon og faglig innsikt (brosjyremateriell, konferanser, foredrag). LEVE jobber også selvmordsforebyggende og er nasjonal koordinator for Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, en internasjonal dag innstiftet av Verdens Helseorganisasjon som markeres over hele verden.

Det vil være enkel bevertning og anledning til å stille spørsmål etter foredragene.