BKHs stipend fra Akershus Kunstsenter delt ut!

Stipend på kr. 80 000,- delt ut av Akershus Kunstsenter!

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)  har i 2011 delegert midler til landets kunstsentre, dvs. medlemmer av foreningen Kunstsentrene i Norge. Hvert kunstsenter disponerer kr. 80 000,- som de kan dele ut videre, til en eller flere kunstnere.

Akershus Kunstsenter har styrebehandlet saken og tildeler herved stipendet i sin helhet på kr. 80 000,- til Ole Hagen og utstillingen MULTIVERSE EXPANDED.

 

Bakgrunn for tildelingen:

Akershus Kunstsenter ønsker å tildele BKH stipendet fra Akershus Kunstsenter til en kunstner og en produksjon som har utmerket seg særskilt i utstillingsåret 2011. Ole Hagen har ved sitt ambisiøse initiativ om å kuratere en helhetlig produksjon som primært presenterer britiske kunstnere, bidratt til å fremheve kunstnere som i all hovedsak ikke har vært vist i Norge tidligere. Det har blitt produsert flere nye verk samt egen katalog til utstillingen,  som presenterer verk av kunstnere på meget høyt nivå. Akershus Kunstsenter mener Multiverse Expanded er med på å løfte årets utstillingsprogram.

Utstillere er:
Jemima Brown, Alicia Paz, Kit Poulson + gruppen Plastique Fantastique bestående av David Burrows og Simon O’Sullivan.
Ole Hagen er både deltakende kunstner og kurator.

Utstillingen vises i Akershus Kunstsenter i perioden 2. september til 2. oktober.