Søknader for 2013

Mottatte søknader for utstillingsåret 2013 er under behandling.

Svar vil sendes ut på mail så snart som mulig, ventelig i slutten av november.

Vi har mottat mange spennende søknader og takker alle som har vist sin interesse ved å sende inn!