Svar på Statens Utstillingsstipend…

Ang. Statens Utstillingsstipend.

Søkere vil få tilbakemelding på sin søknad i midten av november!
Svar sendes ut av Norsk Kulturråd.