Michal Nygren ”Slowly I came to fear that this was a bottomless hole part II”

Michal Nygren ”Slowly I came to fear that this was a bottomless hole part II”

Michal Nygrens arbeider tar for seg etablering av individet i en sosial kontekst og motstanden til å tvinges å tilpasse seg en sosial sammenheng. Skulpturene danner narrative stillbilder av hendelser som omfatter mellommenneskelige forhold satt i et absurd lys.

Installasjonen ”Slowly I came to fear that this was a bottomless hole part II” er inspirert av store slagscener som i maleriene til Delacroix, eller Hieronymus Bosch sine intrikate helvetescener, men også historiske hendelser og populærkultur. Nygren sier selv: “For meg representerer individet gjennom menneskekroppen ingen gitte regler, men i møtet med reglene gitt i en sosial kontekst representerer kroppen sårbarhet, usikkerhet og klossethet.”

Utstillingen er støttet gjennom Statens Utstillingsstipend