Petrine Lillevold Vinje «The Right Finds the Pearl»

I Petrine Lillevold Vinje kunstneriske prosjekter utforskes ofte det retoriske billedspråket som benyttes for å bygge opp under religiøs, politisk og historisk hegemoni. Historier og myters stadige transformasjoner påvirker det kollektive minnet og resulterer i fordreininger av historien, ekstremisme og segregerende samfunnsstrukturer.

Vinjes arbeid med utstillingen, som har fått tittelen The Right Finds the Pearl, har vært sentrert rundt Berninis baldakin for Peterskirken. Baldakinen er et retorisk uttrykk for opphøyelsen av paven som guds budbringer og en billedgjøring av avstanden mellom folket og gud. Samtidig er byggverket et uttrykk for Berninis patos og storhetstankegang.

 

Treskulpturen ”Baldacchino” har referanser til Berninis baldakin. Den har fått et modernistisk tilsnitt og bindes sammen med utstillingens øvrige verk som bygger videre på andre elementer fra moderne europeisk kunsthistorie. Utstillingen i sin helhet drar veksler på og knytter sammen elementer fra Italias 1600- tall og futurismen som ble dannet i opptakten til den facistiske epoken i Italia på 1920- tallet.

Petrine Lillevold Vinje vil også være utstiller på Galleri Soft i Oslo i perioden 24. november – 1. januar 2012. Hun har tidligere blant annet stilt ut separat på Kunstnerforbundet i Oslo og har deltatt på en rekke kollektivutstillinger.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

«The Rights Finds the Pearl» vises i perioden 15. oktober – 13. november 2011.