DEBATT om MANNEN mandag 28/11 kl. 18!

I forbindelse med utstillingen «FELLESNEVNER: MANNEN» arrangerer Akershus Kunstsenter en debatt der vi ønsker å diskutere ulike sider ved mannsrollen. Det å være mann kan ikke generaliseres, ei heller mannsrollen. Likevel opplever mange menn i dag utfordringer som kan sees på som felles erfaringer. Dette vil vi se nærmere på.

I debatten har vi valgt ut ulike tema som vil bli drøftet, både blant paneldebattantene og forhåpentligvis i dialog med salen.

Vi vil se på det likestilte samfunnet der begge kjønn ønsker å gjøre karriere, delta i samfunnslivet, få barn, følge opp barna etc.
Videre vil vi ta for oss endringene i mannsrollen, hva er forskjellig fra 40-50 tallet og i dag? Hvilken plass har mannen i dagens samfunn? Hvilke samfunnsmessige utfordringer møter kvinner og menn i dag?
Vi vil også diskutere veien videre. Hvordan kan mannen redefinere sin rolle? Ved statlig regulering eller på egen hånd?
Og ikke minst; hvordan angripe de kommesielle interessene der alt går mot en tydelig polarisering av kjønn? HVa gjør dette med morgendagens menn?
Hva er i målet for fremtiden?

Debatten er MANDAG 28. NOV kl. 18 – 19.30.
Gratis inngang.

Paneldeltakere:
Jorunn Økland
Lars Gauden Kolbenstveit
Narve Hovdenakk
Marianne Darlén Solhaugstrand

Jorunn Økland er en norsk teolog og professor i humanistisk kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo siden 2007. Fra 2010 er hun senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Lars Gauden-Kolbeinstveit jobber som filosof i tankesmien Civita. Tidligere har han studert økonomi og filosofi ved Universitetet i Bergen, samt ved Humboldt Universität zu Berlin.

Narve Hovdenakk og Marianne Darlén Solhaugstrand er begge deltakende kunstnere i utstillingen FELLESNEVNER: MANNEN og har i sine kunstnerskap tematisert og debattert ulike sider og utfordringer ved det å være mann.

Debatten er støttet av Skedsmo Kommune, og arrangeres i samarbeid med kunstmagasinet Kunstforum, som vil gjengi debatten i sitt neste nummer.

Etter endt debatt fortsetter vi kvelden med FEST med DJ Jon Løvøen, mat og rimelig drikke! (ta med cash!)

Debatten er støttet av Skedsmo Kommune, og arrangeres i samarbeid med magasinet Kunstforum, som vil gjengi debatten i sitt neste nummer.

 

Slutt kl. 24.00.