Elisabeth Maria Toften «Shining» i Bærum kulturhus

14. januar åpner Elisabeth Maria Toftens utstilling Shining i Bærum kulturhus.
Utstillingen er produsert av Akershus Kunstsenter.

Elisabeth Maria Toften, "Dark Green", 2011. Olje på lerret, 90x90 cm

Elisabeth Maria Toften (1978) arbeider med maleri på lerret, hvor hun komponerer scener med mennesker og objekter i atmosfærisk fortettede rom. Hun har utarbeidet et billedspråk hvor formen er sentral. Tekstur på hår, klær og planter og forholdet der imellom kan leses som bildets innhold. Rommet mellom figurene er også viktig i komposisjonen av de ulike scenene. Gjennom figurenes overdrevne detaljer oppstår det absurde og forvirrende mellomrom.

Gjennom fokus på små, ulike detaljer skaper hun både maleriske og psykologiske interessante rom. Det handler om å utnytte potensialet som ligger i den måten hun beskrive de ulike objektene og skaper scener hvor man konfronteres med både fremmede og velkjente univers.

Elisabeth Maria Toften inspireres blant annet av Thorbjørn Sørensens figurative malerier med hensyn til rom og romforståelse. Inspirasjon til lyssetting og komposisjoner henter hun blant annet fra film noir-tradisjonen.

Elisabeth Maria Toften gikk ut fra Statens Kunstakademi i Oslo i 2006. Hun har tidligere hatt separatutstillinger på LNM og galleri 21:24 i Oslo. I 2005 var hun med på Høstutstillingen, og i 2010 mottok hun stipend fra Ingrid Lindbäck Langaard Foundation.

Kurator: Monica Holmen v/ Akershus Kunstsenter.