KUNST PÅ VANDRING 2012 presenterer Khaled Jarrar, Ulla Schildt og Cecilia Jimenéz Ojeda

 

Galleri Trafo, Asker: 11.02 – 11.03
Ullensaker Kunstforening, Jessheim: 17.03 – 15.04
Kolben kulturhus, Kolbotn: 21.04 – 16.05

Velkommen til Kunst på vandring 2012!
GRENSER

Grenser og de ulike måtene å forstå grenser på som er tema for Kunst på vandring 2012. Utstillingen presenterer tre kunstnere som viser svært ulike kunstuttrykk. Men alle møtes de i sin, om enn ulike, behandling og problematisering av temaet grenser.

Dermed er det også flere innfallsvinkler til utstillingen; den kan leses politisk, ut fra sosiale relasjoner eller ut fra fiksjonen versus virkeligheten.

Grenser er et tema alle kan relatere seg til. Assosiasjonene til begrepet er mange, og avhenger blant annet av erfaringer, kunnskap og kultur.

For noen representerer grenser noe positivt, for andre noe negativt. Det kan dreie seg om geografiske grenser som lande- og bygrenser; det kan dreie seg om personlige grenser; man snakker om «oss» og «dem» og trekker således en grense imellom; det kan dreie seg om grensen mellom fantasi og virkelighet.

Grenser kan være noe fysisk og konkret, men det kan også være noe mentalt og abstrakt; noe vi ikke ser, men som vi vet er der.

De tre kunstnerne som vi viser i Kunst på vandring: GRENSER representerer tre ulike innfallsvinkler til begrepet. De krysser ikke nødvendigvis hverandre; snarere er det snakk om en tangering i forhold til temaet grenser.

Kunstnerne for Kunst på vandring 2012 er Khaled Jarrar, Ulla Schildt og Cecilia Jimenéz Ojeda.