LABYRINT

Eline Smith "Get Lost"

Fredag 4. mai kl. 1730 åpner ny utstilling i Bærum kulturhus. Velkommen!

LABYRINT er en juryert gruppeutstilling i samarbeid med Bildende Kunstnere i Bærum (BKiB).

Labyrint: et system av kompliserte ganger som er konstruert for å forvirre den som befinner seg i den. Labyrintens natur er å være et forvirrende nettverk med kompliserte passasjer og tunneler hvor det er lett å gå seg bort.

Å være i en labyrint kan oppleves som å være i ingenmannsland. I en labyrint eksisterer ikke et fast, bestemt punkt, det er intet sentrum og ingen periferi. Alt er ustabilt og flytende. Labyrinten er en metafor for det utenfor og det innenfor, det ukjente, for oss og andre. Den kan også være en metafor for forskjellene mellom kulturer, mellom forskjellige språk, mellom fortid og nåtid, mellom her og der.

Åtte kunstnere representerer like mange innfallsvinkler og oppfattelser av begrepet labyrint uttrykt gjennom ti svært forskjellige verk. Mens noen har latt seg inspirere av en film ved samme navn, har andre reflektert mer over det labyrintiske preget livet noen ganger kan synes å ha. Labyrintiske materialer har vært gjenstand for utforskning. Noen verk er subtile i sin tolkning av begrepet labyrint, andre er bent ut eksplisitte.

Blant de ulike verkene vil man få oppleve skulpturale og organiske veggarbeider i cellulose til strenge, fotografiske uttrykk. Assosiasjoner til mer organiske labyrintiske systemer er visualisert i flere arbeider. Ulike materialer utforskes i flere arbeider, hvor referansene til utstillingens tema er svært subtile. Andre igjen forholder seg svært eksplisitt til tema. Film har inspirert noen, mens selve utstillingslokalet har trigget andre. Underliggende for alle er en utforskning og fremstilling av en idé om noe labyrintisk.

Deltagende kunstnere er:
Marianne Broch
Pippip Ferner
Tone Hagen
Ellen Holtskog
Hilde Irene Knutsen
Line Schjølberg
Eline Smith
Lise Wulff

Utstillingen er juryert av Monica Holmen, kurator for utstillingsprogrammet i Bærum kulturhus, og Pernille Rosfjord, kunstner. Utstillingene i Bærum kulturhus arrangeres i samarbeid med Akershus Kunstsenter, ved kurator Monica Holmen.

Utstillingen vises til 22. juni.

www.bkib.net
www.akershuskunstsenter.no