WEAVERS / MURMUR


Torsdag 24. mai kl. 19 ønsker vi velkommen til to nye utstillinger med Ingvild Langgård, Kyrre Bjørkås, Jørn Tore Egseth, Ingri Fiksdal, Jenny Hval, Nude on Sand, Stine Janvin Motland, Kristian Skylstad og Øystein Wyller Odden.

Felles for utstillingene er et utgangspunkt i stemmen. Mer spesifikt dreier det seg om hvordan stemmen har utgangspunkt i den fysiske kroppen, og hvordan den kroppslige forankringen relaterer stemmen til tid og forgjengelighet. Utstillingene knyttes sammen gjennom en felles utforskning av hva som kan uttrykkes bokstavelig talt med kroppen: gjennom armslaget, kjøttet, og den fysiske stemmen.

Ingvild Langgård viser et omfattende nytt lyd- og videoverk i separatutstillingen WEAVERS .

Performative elementer fra dans, musikk og lyd møtes i et iscenesatt, koreografert forløp med tre utøvere: en slagverker, en buespiller, og en danser. Resultatet er en kompleks lydkomposisjon i rommet. Scenene foregår i et stedløst svart rom, som bryter grensen mellom tidløs blackbox og noe underjordisk. Gjennom lys, scenografi og kameraføring skapes optiske illusjoner og en opplevelse av nesten dekonstruerte kropper i et barokt, estetisk univers med mørke undertoner.

Utstillingen kretser rundt opprettholdelse og destruksjon, en undersøkelse av mytologiske motiver gjennom oppbygning og kollaps i repeterende, organisk materiale.

I MURMUR har Langgård kuratert arbeider av Kyrre Bjørkås, Jørn Tore Egseth, Ingri Fiksdal, Jenny Hval, Nude on Sand, Stine Janvin Motland, Kristian Skylstad og Øystein Wyller Odden.

Stemmens fysiske forankring i kroppen gjør den individuell – hvert menneskes stemme er forskjellig – og samtidig, nettopp, kroppslig; den defineres av våre kroppslige forutsetninger. Stemmen knytter også rent fysisk en kropp til en annen, gjennom lydbølgenes vibrasjoner – en usynlig bølge av lyd, spytt, og pust fra den enes munn til den andres øre. Stemmen binder også kroppene sammen gjennom tid, slik avspillingsmedier gjør det mulig å lytte til forlengst avdøde stemmer. Slik blir tiden og forgjengeligheten viktige aspekter ved utstillingen, med en åpning for det sårbare, det feilbarlige, og de små skjevhetene. Tittelen peker på alle disse aspektene, fra det pustende, svakt hørbare; lyden av blodstrømmen (vascular murmur), lyden av hjertefeil (heart murmur), til det kjøttfulle eller gutturale, stemmebåndet, og det ulne, myke og lydmalende i uttalen av ordet.

Mrrmrr.

Utstillingene knyttes sammen gjennom en felles tematikk, en utforskning av hva som kan uttrykkes bokstavelig talt med kroppen: gjennom kjøttet, armslaget, og den fysiske stemmen.

Utstillingen vises i perioden 24.05 – 24.06.