Pushwagner: utvalgte grafiske arbeider

Pushwagner: utvalgte grafiske arbeider
Pushwagner er en kunstner de aller fleste kjenner til, og som det er vanskelig å si noe entydig om. Utspring i pop-kunsten og et skarpt blikk, dog med et snev av underfundig humor, på samfunnet er likevel to ting som betegner hans virke. Likevel, det er «ikke mulig å koke Pushwagner ned til ett begrep, verken når det gjelder hans karakter eller hans billedverden. Han er og blir ubegripelig sammensatt.» (Petter Mæjlender)

Når Akershus Kunstsenter nå i sommer skal vise utvalgte grafiske arbeider av Pushwagner er det ikke et forsøk på en nylesning av dette allerede gjennomleste og gjennomtolkede kunstnerskapet, men et ønske om å vise et lite tverrsnitt av hans grafiske produksjon. Noen motiver er velkjente, andre ikke fullt så kjente – som dermed forhåpentligvis vil bidra med noen overraskelser.