Monica WintherMonica Winther
I Was Born Mean

Vår kultur dyrker en dualitet mellom kropp og sinn, som egentlig ikke finnes. Det er også paradoksalt at vi fortsatt ser på romantikken som en avsluttet historisk epoke, samtidig som vi dyrker alle mulige former for åndelighet. Vesten har en relativt kort tradisjon for å undertrykke det vi ikke kan forklare. Og det er kjent at der vitenskapen, eller ordet ikke strekker til, tar kunsten ved. Med innsikten om at vi fortsatt vet relativt lite om det menneskelige sinn, gjenforhandler Winther denne tematikken i utstillingen ved Akershus Kunstsenter.

Winthers interesse for dette tema kan skyldes viljen til å pirke i det som ikke bør pirkes i, gjøre det man ikke bør, og si det som få tør. Det er befriende, og Winthers ekspressive verden er både vakker og vemmelig, påståelig og upålitelig. Fargebruken og de nærmest psykedeliske abstrakte mønstrene i tegningene og maleriene hennes, er et definitivt brudd med det som kunstneren David Batchelor har beskrevet som den vestlige kulturs chromofobi, en bevisst neglisjering av farger ved å assosiere de med det feminine, det barnslige, med orienten og med trivialkulturen. En avvisning av alt vi ikke vil være, og som samtidig bekrefter alt det vi er.

Winthers univers er et visuelt kaos. Personlige minner og historier blir satt opp mot materiale fra menneskekroppen, og vi kan se en sterk kobling mellom det fysiske og det psykologiske. Humor og alvor presenteres side om side i hennes utstilling og performance.

Til utstillingen på Akershus Kunstsenter vil hun presentere en performance på åpningsdagen. I tillegg vil skulpturer, maleri og foto være en av utstillingen.

Monica Winther (1976) er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen i 2007. Tidligere har hun hatt separatutstillinger på Dortmund Bodega, Henie Onstad Kunstsenter, Tafkag, og hun har deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og utland; Podium, Oslo; LIAF, Lofoten; Preus Museum, Horten; Chashama, New York.