Martin Bech-Ravn i Bærum kulturhus

Velkommen til åpning av utstillingen Uendelig ligning – nye malerier av Martin Bech-Ravn fredag 14. september kl. 18:00 i Bærum kulturhus.

Martin Bech-Ravn, "Hængende ild", 2012

I Bech-Ravns malerier møter man omgivelser som befinner seg et sted mellom det reelle og det konstruerte og uvirkelige. Bygninger som går over i landskap, trær som kommer fra ingensteds hen, tilsynelatende malplasserte elementer utgjør motivkretsen i hans kunstneriske prosjekt. Gjennom tydelig perspektiv og en sterk koloritt legger han grunnlaget for en historie som ikke blir fortalt.

Utgangspunkt for sine motiver finner Bech-Ravn i arkitektur og en konkret historie. Historien har imidlertid ingenting med arkitekturen å gjøre; i stedet tar han de delene og elementene han liker og finner interessante, og bruker dem som byggeklosser. Sammen med elementer fra populærkultur og fragmenter fra hverdagen, settes delene sammen til formale komposisjoner, hvor konsekvensen er at de forskjellige elementene ofte gis en ny betydning og funksjon.

I Spilled Milk Factory (2010–2012) ser man for eksempel en forlatt fabrikkhall, som ved nærmere ettersyn viser seg å være en slags symbiose av arkitektur og en melkekartong. Havet er plutselig gulvet i et hus i The Shore is the Oceans’s Door (2011).

Bech-Ravns malerier er figurative krumspring med overraskende momenter, men selv liker han å betrakte dem som 50/50 figurativt og abstrakt. Slik kan de fungere på begge måter, noe som også gir han større frihet og spontanitet i prosessen.

Maleriene han nå vil vise i Bærum kulturhus er for det meste nye malerier. Felles er at det er malerier han aldri helt har klart å ferdigstille. Som han sier selv: «Man kan alltid gjøre et bilde bedre eller i hvertfall annerledes. De er alle uansett del av den samme prosessen, en endeløs prosess og heldigvis for det: fant man en fasit ville det jo ikke være grunn til å fortsette.»

Arbeidene er på sett og vis ligninger som aldri helt går opp. Før nå. Kanskje.

***

Martin Bech-Ravn (1983) er født og oppvokst i Danmark. Han er utdannet fra Glasgow School of Art, og er for tiden i gang med siste år på sin mastergrad ved Statens Kunstakademi, Oslo.

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.

Utstillingen vises til 13. november 2012.

www.bechravn.com
www.akershuskunstsenter.no
www.bareumkulturhus.no