Petter Buhagen

Petter Buhagen "Xerox Incognito" (2012)

Velkommen til åpning lørdag 29. september kl. 18!Petter Buhagen
The Sucide of a Potemkin Person
«Potemkinby» eller «Potemkinkulisse» er en betegnelse for en falsk fasade eller overflate for å skjule det virkelige utseende, vanligvis i propagandaøyemed. Slike kulissebyer har også blitt bygget for å forvirre fiendtlige bombefly…

Gjennom tittelens adapsjon fra uttrykket Potemkin village til Potemkin Person ønsker Buhagen å signalisere at utstillingens meningsinnhold kretser rundt deler av samtidens komplekse representasjonsmedier, hvor fasaden i mange tilfeller framstår som viktigere enn selve innholdet.

Et gjennomgående fokus i utstillingen er utfordringene som oppstår når personlig kommunikasjon møter utviklingen av en ekstremt spesifikk, tilgjengelig og detaljrik, men upersonlig måte å kommunisere på. Utgangspunkt for de fleste arbeidene er aspekter av det kunstneren opplever som en stadig mer påtrengende digital hverdag. Få situasjoner framkaller ensomhet i større grad enn å flyte gjennom sosiale medier foran datamaskinen – hele tiden vente på nytt materiale. Informasjonsmassen man må forholde seg til øker raskere enn forsvarlig, noe som gjør det essensielt å skape seg et filtreringsverktøy.

«Potemkinpersonens» selvmord blir her et bilde på en bevegelse bort fra disse medienes tilstand, det representasjonsbefengte og lett manipulative. Et steg tilbake, litt som en optimistisk melankoli. Det å fjerne, heller enn å tilføre ytterligere detaljer. En fysisk irreversibel omorganisering av informasjon. Et forsøk på å skape et håndterlig system.

Petter Buhagen (1983) har en BA i kunst fra The Arts Insitute i Bournemouth, og en MA i kunst fra Statens Kunstakademi i Oslo, 2008. Han har tidligere hatt separatutstillinger ved Babel Art Space, Trondheim; One Night Only, Oslo; Podium, Oslo. I tillegg ha han deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn- og utland.