Velkommen til åpning lørdag 10. november kl. 13.00!

Lørdag 10. november kl. 13 ønsker vi velkommen til åpning av to nye separatutstillinger: Mari Meen Halsøy presenterer Wounds og Shwan Dler Qaradaki viser serien Salte kyss 1 – 3.

Dette er to utstillinger som begge tar utgangspunkt i to alvorlige konfliktområder i verden; Kurdistan og Libanon. Qaradaki har vokst opp i Kurdistan og er nå bosatt i Norge. Halsøy har på sin side vokst opp i Norge, men har i perioder oppholdt seg i Beirut i Libanon. Begge prosjektene har blitt til over en lengre periode, og Akershus Kunstsenter er stolte av å kunne invitere til to separatutstillinger som garantert vil berøre.

Mari Meen Halsøy reparerer krigens sår i Beiruts bybilde ved bruk av billedvev. Byen er sterkt preget av langvarig krig og politiske uroligheter, i form av bombede bygninger og utallige kulehull på fasadene. Bombede bygninger har i flere tiår stått igjen som monumenter over krigens herjinger. Etter borgerkrigens slutt har urolighetene vedvart, og tilført byen nye sår. Innbyggerne må leve i usikkerhet og under en konstant trussel om nye uroligheter. Mange har levd slik i flere generasjoner.

Den herjede byens slitasje og spor etter vold kan leses som et symbol på sårene, historiene og opplevelsene til Beiruts befolkning. Vevnadene er tilpasset bygningenes sår og glir nesten usynlig inn i bybildet. De vil i en slik kontekst kunne leses som reparasjoner av skadene etter krigen og bilde på enkeltmenneskers maktesløshet i en krigssituasjon.

I den siste tiden har spenningene mellom landets ulike religiøse grupper økt som følge av borgerkrigen i Syria. Situasjonen i Beirut ble ytterligere forverret etter at en av landets fremste etterretningssjefer, Wissam al-Hassan, ble drept av en kraftig bilbombe i sentrum av Beirut fredag 19. oktober. Befolkningen frykter nå at denne bombeaksjonen kan innlede en ny fase med åpen konflikt mellom de ulike grupperingene i Libanon.

Utstillingen er dedisert til Beirut og byens befolkning.

Shwan Dler Qaradakis prosjekt har et langt mer personlig ståsted. Hans prosjekt Salte kyss er en digital billedfortelling som tar utgangspunkt i Qaradakis eget liv og historie om det å være en flyktning fra Kurdistan som bor i Norge.

Salte Kyss er en video-trilogi i tre deler, hvor del en kom i 2010 og del to i 2011. De to første verkene omhandler ulike deler av Qaradakis historie: barndom i Kurdistan og ungdomstid på flukt gjennom mange land. Qaradaki har lenge levd med usikkerheten knyttet til hvorvidt han får fortsette å bo i Norge, men i fjor mottok han oppholdstillatelse i Norge etter 12 års ventetid.

Sentralt i hans verk står minner fra en dramatisk flukt, savn etter egen familie, og spørsmål rundt identitet, integrering og tilhørighet. Hvilken identitet har man som flyktning? Hvordan er det å leve som flyktning i et demokratisk land som i første omgang kan virke fordomsfritt, men likevel fortoner seg som diskriminerende? I Salte Kyss III reflekterer Qaradaki rundt disse spørsmålene, samtidig som han undersøker hvordan dramatiske personlige opplevelser er med på å forme oss som mennesker. Salte Kyss III tematiserer også uvissheten i kontrast til tryggheten knyttet til endelig å vite hvor man kan skape en tilhørighet.

Qaradaki ønsker å bidra til å bryte ned fordommer mellom den østlige og den vestlige kulturen. Han ønsker både å vise oss hvordan det er å leve i utrygghet i et trygt land, og hvordan det kan være vanskelig å bevare et positivt selvbilde når andre ser negativt på deg. Sentralt i Qaradakis kunstnerskap er en problematisering av identitet i en multikulturell og multietnisk verden. Han arbeider med tegning, maleri, foto, installasjon og video.

***

Mari Meen Halsøy (f. 1978) er utdannet billedkunstner ved Statens Kunstakademi i Oslo og er høgskolekandidat i billedvev fra Høyskolen i Oslo, avdeling estetiske fag. Meen Halsøy jobber med en rekke uttrykksformer, som video, lyd, foto, billedvev, performance, installasjon og scenografi/scenekunst. Prosjektene hun jobber med er hovedsakelig research-baserte, og tar ofte utgangspunkt i samfunnsmessige og sosialpolitiske forhold. I tillegg til hennes egne prosjekter, samarbeider hun med andre kunstnere og akademikere i ulike tverrkunstneriske konstellasjoner.

Prosjektet er støttet av Statens utstillingsstipend, Billedkunstnernes Vederlagfond og Municipality of Beirut.

Mer info: www.marimeenhalsoy.blogspot.com

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) i Sulaimani, i det irakiske Kurdistan. Qaradaki er utdannet ved Sulaimani Institute of Fine Art i Kurdistan. Han kom til Norge som politisk flyktning i desember 1999, og tok mastergrad i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2009.

Prosjektet Salte Kyss er et resultat av et samarbeid med Kate Pendry. Salte Kyss har fått støtte fra:
Fritt Ord, Fond for lyd og Bilde, Norsk Kulturråd og Billedkunstnerns vederlagsfond.

Musik: Hawar Tawfiq
Stemme: Jonatan Filip & Mai lise Rasmussen
Lyd: Kate Pendry & Truls Kvam
Kulturbyrået Mesen er produsent for Salte Kyss III.

Linker om prosjektet:
http://www.norskekunstforeninger.no/utstillingssamarbeid.cfm?pArticleId=19857

***

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Akershus Kunstsenter, tlf. 64 84 34 40.
Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen ved Akershus Kunstsenter.
www.akershuskunstsenter.no