Nå spøker det for planene om «1814 REVISITED-the past is still present»

Akershus Kunstsenter har lenge hatt planer om en større utstilling i forbindelse med det kommende Grunnlovsjubileet i 2014. Gjennom samtidskunst vil vi åpne inngangsdører til Grunnloven, vi vil sammen med publikum reflektere over hva vårt samfunn er og hvilken rolle Grunnloven har spilt for utviklingen av Norge.Tittelen på prosjektet er 1814 REVISITED . the past is still present, og over 20 kunstnere deltar.

Vårt ønske er å ha en del av utstillingen i Akershus Kunstsenter, samt en større visningsdel i fabrikkhallen Mago B på Eidsvoll. I tillegg vil det bli en utstilling i Stallgården på Eidsvoll, verk i offentlig rom, flere sosiale prosjekter, kunstnermøter, utfyllende katalog etc.

Men prosjektet står nå i fare. Vi er avhengig av at hallen på Eidsvoll pusses opp og står klar til 2014. Samtidig mangler utstillingen midler, og for å sikre aktualitet og en tematikk som står til Grunnlovsjubileet er vi nødt til å fremskaffe flere millioner kroner. Deadline er 1. mars 2013. Frem til da må vi lobbe og jobbe for å realisere planene.

Vi leter etter sponsorer, så fritt frem dere som ser verdien av det samfunnet vi lever i!