Mari Meen Halsøy WOUNDS

Mari Meen Halsøy vever i Beirut. © Hady Sy. Courtesy le petit endroit/2e bureau

Wounds er et stedsspesifikt og relasjonelt prosjekt fra Beirut.

Libanons hovedstad er sterkt preget av langvarig krig og politiske uroligheter. Bombede bygninger med utallige kulehull har i flere tiår stått igjen som monumenter over krigens herjinger. Etter den 25 år lange borgerkrigens slutt i 1990, har urolighetene vedvart og tilført byen nye sår.

I den siste tiden har spenningene mellom landets ulike religiøse grupper økt som følge av borgerkrigen i Syria. Situasjonen i Beirut ble ytterligere forverret etter at en av landets fremste etterretningssjefer, Wissam al-Hassan, ble drept av en kraftig bilbombe i sentrum av Beirut fredag 19. oktober. Befolkningen frykter nå at denne bombeaksjonen kan innlede en ny fase med åpen konflikt mellom de ulike grupperingene i Libanon.

Den herjede byens slitasje og spor etter vold kan leses som et bilde på sårene, historiene og opplevelsene til Beiruts befolkning. Mari Meen Halsøy går direkte inn i den fysiske og psykiske smerten, og plastrer bygningene som om de var menneskekropper. Vevnadene er tilpasset bygningenes sår og glir nesten usynlig inn i bybildet. Her henger de over tid, – noen forblir på fasadene, mens andre forsvinner.

I utstillingen presenteres både billedvev, foto, funnede gjenstander og et videoarbeid. Halsøy har i lengre perioder arbeidet i Beirut, og til utstillingen har hun utfordret tre libanesiske filmskapere til å lage en film om prosjektet og Beirut, sett gjennom deres egne øyne. Helheten i utstillingen viser oss kontrastene, fra det krigsskadede og herjede, til byens mer moderne ansikt.

Wounds setter fokus på de langvarige og negative konsekvensene av konflikter som ender i krigshandlinger, og gir et bilde på enkeltmenneskers maktesløshet i en krigssituasjon.

Utstillingen er dedisert til Beirut og byens befolkning.

***

Mari Meen Halsøy (f. 1978) er utdannet billedkunstner ved Statens Kunstakademi i Oslo og er høgskolekandidat i billedvev fra Høyskolen i Oslo, avdeling estetiske fag. Meen Halsøy jobber hovedsakelig med research-baserte prosjekter som tar utgangspunkt i samfunnsmessige og sosialpolitiske forhold. Arbeidene er ofte stedsspesifikke. I tillegg til hennes egne prosjekter samarbeider hun med andre kunstnere og akademikere i ulike tverrkunstneriske konstellasjoner.

Meen Halsøy benytter ulike uttrykksformer, som foto, billedvev, performance, installsjon og scenografi.

Prosjektet Wounds er støttet av Statens utstillingsstipend, Billedkunstnernes Vederlagfond og Municipality of Beirut.

www.marimeenhalsoy.blogspot.com