Shwan Dler Qaradaki SALTE KYSS

I sitt kunstnerskap tar Shwan Dler Qaradaki utgangspunkt i eget erfaringsmateriale, og har i løpet av kort tid rukket å etablere seg som en kunstner med en særegen signatur.

I filmtrilogien Salte kyss byr kunstneren på sitt eget liv. Vi får vi innblikk i hans barndom i Kurdistan, en ungdomstid på flukt og et voksenliv på vent i Norge. Den digitale bildefortellingen tar oss med på en gripende reise. Qaradaki anvender både tegninger og reelle fotografier, og gjennom en tydelig fortellerstemme inviteres betrakterne med på en sterk og personlig reise.

De to første verkene omhandler kunstnerens barndom og ungdomstid, som preges av politiske uroligheter i Kurdistan og en flukt som bringer han gjennom en rekke land. Flukten ender i Norge, og etter 12 års ventetid mottok han i fjor oppholdstillatelse. Den siste delen i trilogien, Salte kyss III, tar nettopp utgangspunkt i hans dreining i livet, et liv i Norge.

I filmene løftes ulike spørsmål opp, og spørsmål rundt identitet, integrering og tilhørighet står sentralt. Hvilken identitet har man som flyktning? Hvordan er det å leve som flyktning i et demokratisk land som i første omgang kan virke fordomsfritt, men likevel fortoner seg som diskriminerende?

Qaradaki undersøker hvordan dramatiske personlige opplevelser er med på å forme oss som mennesker, samt hvordan samfunnet rundt oss kan bryte ned eller bygge opp ens selvbilde. Sentralt i Qaradakis kunstnerskap er en problematisering av identitet i en multikulturell og multietnisk verden. Han arbeider med tegning, maleri, foto, installasjon og video.

***

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) i Sulaimani, i det irakiske Kurdistan. Qaradaki er utdannet ved Sulaimani Institute of Fine Art i Kurdistan. Han kom til Norge som politisk flyktning i desember 1999, og tok mastergrad i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2009.

Prosjektet Salte kyss er et resultat av et samarbeid med Kate Pendry. Salte kyss har fått støtte fra: Fritt Ord, Fond for lyd og Bilde, Norsk Kulturråd og Billedkunstnerns vederlagsfond.
Musik: Hawar Tawfiq
Stemme: Jonatan Filip & Mai lise Rasmussen
Lyd: Kate Pendry & Truls Kvam
Kulturbyrået Mesen er produsent for Salte kyss III.

http://www.qaradaki.com/