05.01 – 27.01: Elna Hagemann «The Last Daze»

Elna Hagemann
The Last Daze

Elna Hagemann er en kunstner med en tydelig signatur. Hennes verk er som regel absurde og underfundige, de innehar sterke estetiske kvaliteter og er ofte psykologiske portretter med temaer som hedonisme, resignasjon, kjønnsroller, seksualitet og galskap. Hun har tidligere benyttet seg av alt fra operasangere til brytere (syngende, spisende og hengende opp-ned og sidelengs) i sine performance-relaterte videoarbeider. Hagemann er opptatt av fysikk og kroppsliggjøring av tanker og problemer, og bruker iscenesatte personer og interiører for å skape både tragiske og komiske tilstander og situasjoner.

I sitt nyeste prosjekt, The Last Daze, henter Hagemann inspirasjon fra livshistorien til den kjente filosofen Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Nietzsche var en innflytelsesrik tysk filosof som skrev kritiske tekster om blant annet religion, moral, psykologi, kultur og vitenskap. Nietzsches grunnideer omhandler nihilisme, Übermensch (overmennesket) og menneskets vilje til makt. Han omtalte kristendommen og dens ideer om underkastelse og ydmykhet som en slavemoral, og er kjent for utsagnet «Gud er død».

Nietzsche slet i årevis med sykdom, smerte og ensomhet. I 1889, 44 år gammel, fikk han et sammenbrudd som invalidiserte ham fullstendig og gjorde ham ute av stand til å ta vare på seg selv og kommunisere med omverdenen. Han tilbrakte de ti siste årene av sitt liv sengeliggende, helt avhengig av moren og søsterens pleie.

Gjennom video, installasjon og fotografi søker Elna Hagemann å kommentere ikke bare generelle psykologiske tilstander, men også forestillingen om den mannlige patriarken, kvinnerollen, passivitet, ensomhet og avmakt.

Elna Hagemann (f. 1976) bor og jobber i Oslo og Berlin. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hun drev Galleri SubComandante i fire år, før fokuset ble rettet mot egen produksjon. Sin første separatutstilling hadde hun på UKS, Oslo i 2009. Hun har også deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Lethaby Gallery, London; Kunsthalle Lophem, Belgia; Fotogalleriet, Oslo; Kunstnernes Hus, Oslo; Galleri Trafo, Asker; og på Grimstad Kortfilmfestival.

 I 2012 ble hun tildelt et 1-årig arbeidsstipend for kunstnere. Prosjektet The Last Daze er støttet av Vederlagsfondet og Fond for lyd og bilde.