05.01 – 27.01: Edith Lundebrekke, Randi Nygård, Jenny Rydhagen og Heidi Johansen

Tre – en utstilling som presenterer fire kunstnere som alle på ulike måter forholder seg til natur og materiale tre. Utstillingen er produsert av Kunstvisitten, en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger til helse – og sosialinstitusjoner, og utstillingen vil deles opp i fire mindre separatutstillinger som vil turnere i institusjonene i hele 2013.


Edith Lundebrekke
skaper verk som byr på visuell undring gjennom lek med optiske mønstre og fargespill. Ser man hennes veggobjekter fra en side, opplever man et fargekart og et mønster. Sett fra en annen vinkel, endres både komposisjon og fargespill. I flere av hennes nye verk er det trefargen selv som gir premissene for bildets oppbygning og logikk.

Både Randi Nygård og Jenny Rydhagen kommenterer på hver sin måte vår foredling av naturen: Nygård gjennom å bruke boken som utgangspunkt for historiefortelling, der arkene skjærest til små skulpturelle former, mens Rydhagen kommenterer vår hang til å forme naturen gjennom formet vegetasjon.

Heidi Johansen har jobbet med både fotografi og treskulpturer, og vil i utstillingen presentere et utvalg små skulpturer laget av balsatre.  Figurene er figurative, detaljerte og presenteres både på sokler og hengende i rommet.

 

Informasjon om kunstnerne:
Edith Lundebrekke
(f. 1959) er utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen i Oslo med
hovedfag fra Institutt for tekstil, og kan vise til en rekke utstillinger internasjonalt og nasjonalt.Hun har utført flere større utsmykkinger, blant annet for Høgskolen i Nord-Trøndelag,Regjeringens representasjonsanlegg, St. Olavs Hospital og Rikshospitalet. Lundebrekke er innkjøpt av flere offentlige samlinger, deriblant Nordenfjelske Kunstindustrimuseum, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Kunstindustrimuseet i Oslo, Norges Bank.

Randi Nygård (f. 1977) har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim fra 2006. Hun har stilt ut i inn- og utland, blant annet ved La Centrale Electrique, Brussel; Galleri eim Kørnerpark, Berlin; Tessaloniki Centre of Contemporary Art, Hellas; Fotogalleriet, Oslo; Tromsø  Kunstforening og Nordens Hus, Reykjavik. Hun mottok Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere i 2011. Nygård er representert i samlinger i Norge, Danmark, Frankrike og Tyskland. Randi Nygårds utstilling er støttet av Norsk Kulturråd og Vederlagsfondet.

Jenny Rydhagen (f. 1965) er utdannet i Chelsea og ved Kunstakademiet i Oslo. Hun har hatt en rekke utstillinger både innenlands og utenlands, samt gitt ut flere publikasjoner. Hennes arbeider er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet for Kunst, arkitektur og design, Norsk Kulturråd, Utsmykningsfondet for offentlige bygg (KORO), Telenor, Norsk Hydro og Sørlandets Kunstmuseum.

Heidi Johansen (f. 1977) bor og arbeider i Norge. Johansen er utdannet fra Emily Carr Institute i Canada med BFA i fotografi. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, deriblant separatutstillinger ved Richard Heller Gallery, LA; Blanket Gallery, Vancouver; Gallery BANGBANG, Oslo. Hun har også utgitt en rekke publikasjoner.

Utstillingene er produsert av Kunstvisitten, en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger for helse – og sosialinstitusjoner i Akershus. Utstillingen Tre skal vandre i institusjonene i hele 2013, da som fire mindre separatutstillinger.