Marthe Berger Walthinsen i Bærum kulturhus

Velkommen til åpning fredag 18. januar kl. 18:00 i Bærum kulturhus:
Marthe Berger Walthinsen 1066, eller: lobb

Utstillingen 1066, eller: lobb er jobbet frem med to parallelle utgangspunkt, hvor det ene er rent stedsspesifikt i forhold til kulturhuset og dets innhold. Dette viser seg formalt gjennom et verk bestående av to større malerier. Verket minner om et sceneteppe trukket til side. Samtidig viser det seg også på abstrakt nivå ved å utforske forestillingen og forestillingsevnen som fenomen.

Walthinsens bearbeidede skogsfotografier bygger på sistnevnte aspekt. Her har Walthinsen gått frem med konspiratorisk presisjon for å finne geometriske former i snapshots av busker og kratt. Sceneteppet tar også opp denne problematikken ved å henlede oppmerksomheten mot det som ikke finnes i verket, nemlig det verket (sceneteppet) opprinnelig skal være en ramme for: forestillingen.

Det andre utgangspunktet for utstillingen er det kunsthistoriske ikonet Bayeux-teppet – et 70 meter langt broderi fra det ellevte århundre. Det er imidlertid ikke teppets historiske skildringer som er gjenstand for Walthinsens arbeid, men derimot hvordan kunnskap spiller en ledende rolle i tolkningen av ulike hendelser. I et av teppets sekvenser observeres Halley’s komet av en undrende befolkning. Observasjonen ble tolket som et ondt varsel. Året var 1066.

På det samme teppet finnes det også en sekvens hvor jordklumper synes å være essensielle for det menneskelige humør. Scenen der en jordklump faller ned fra en spade og treffer en mann på luen, er gjenstand for ulykkelighet hos han som blir truffet, men til skadefro underholdning for hans medarbeider. Slik blir det i alle fall tolket i dag.

Utstillingens tittel er derved en metafor på menneskets evne til å vektlegge ting på en gal måte. Den kan leses på ulike måter, og i møte med slike tvetydigheter velger man som oftest det som gir mening, men dette valget er i sin tur farget av hvem som ser og hva som til enhver tid fremstår som gyldig/logisk ut fra kontekst og gjeldende konvensjoner.

Utstillingen består av maleri, bearbeidet foto, broderi og veggskulptur.

***

Marthe Berger Walthinsen (1981) bor og arbeider i Asker. Walthinsen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for visuell kunst. Hun har hatt separatutstillinger ved Kurant visningsrom, Tromsø, og Galleri Blunk i Trondheim. Walthinsen har også deltatt på flere gruppeutstillinger, blant annet Høstutstillingen (2011), DNB Nors Stipendutstilling (2008), Thistedbiennalen i Danmark (2009). Walthinsen har også vært med å etablere og jobbe frem Prosjektrommet på Galleri Trafo i Asker, og er én av tre kunstnere i det kunstteoretiske bandprosjektet Textfukkers.

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.

Utstillingen vises til 6. mars 2013.