Jennie Hagevik Bringaker / Sara Eliassen – velkommen til åpning 8. febr kl. 19 – 23!

BringakerEliassen

Jennie Hagevik Bringaker og Sara Eliassen
Building A Character

Fra et hotellrom i Normandie skisserer Eliassen konturene av en fiktiv karakter som har søkt tilflukt i et hotellrom. Med utgangspunkt i dette materialet og med gjenstander som representerer hotellrommet, vil Bringaker utføre handlinger og installasjoner som på ulike måter gjenspeiler karakteren som bygges i rommet i Normandie. Eliassen og Bringaker ønsker å skape en situasjon der levende bilder i form av video og projeksjoner fra fortid, møter fysiske iscenesettelser i gallerirommet i nåtid. Prosessen i galleriet vil stadig endre rommenes karakter, og vil pågå under hele utstillingsperioden, fra åpningsfesten fredag 8. februar og frem til søndag 10. mars.

Bringaker og Eliassen har arbeidet sammen ved flere anledninger. Utstillingen vil fremskapes som en dialog som bygger på hverandres arbeidsprosesser, og handlingene drives frem etter hvert som utstillingen bygges.

Sara Eliassen har en master i eksperimentell film fra San Francisco Art Institute, og avsluttet i 2011 et opphold som studiokunstner ved The Independent Study Program ved Whitney Museum of American Art. Arbeidene hennes har vært vist ved flere internasjonale filmfestivaler, deriblant filmfestivalen i Venezia, Sundance med flere. Hun er for tiden gjesteprofessor ved San Francisco Art Institute.

Jennie Hagevik Bringaker er utdannet ved Akademi for scenekunst med BFA i scenografi og har en MFA i Studio Art fra New York University og har tidligere vist arbeider ved blant annet Kunstnerforbundet, Kristiansand Kunsthall, Kurant, Vigelandsmuseet, Nasjonalmuseet, A.I.R. Gallery (NY), Performa 09-Bruce High Quality Foundation (NY), Artist Space (NY) mfl.