Tora Uhrn: Esperanza

Velkommen til åpning av ny utstilling i Bærum kulturhus lørdag 9. mars kl. 17.30 – 20.00!

SONY DSC

Essensen i Tora Uhrns malerier er rom. Det dreier seg om konstruksjon av rom og fornemmelse av rom, enten det er innerom, uterom eller mer spesifikt byrom hun maler.

Det begynte med malerier som fremstiller interiører fra bebodde hus og leiligheter. Deretter sto de mer urbane rommene for tur. Byens urbane steder er å finne i flere av Uhrns malerier. Disse er blant annet hentet fra Valparaíso, fra tiden da Uhrn bodde i Chile. Senere har også Oslos byrom tjent som inspirasjon for henne.

Enten det dreier seg om interiører eller eksteriører, så knyttes alle arbeidene sammen av en utforskende tilnærming til motivene. Hvert motiv er gjengitt flere ganger, i flere ulike malerier, alt etter som hvilket lys som påvirker motivene. For mer enn selve motivet – ute- eller innerommet – så er det lysets effekt på dette rommet som er gjenstand for utforskning i Uhrns arbeider. Hvordan påvirker egentlig lyset omgivelsene, og hvilke konsekvenser har de ulike lyskildene for estetikken og stemningen i de ulike rommene, og dermed i maleriene?

Med hovedfokus på lys og lysets effekter beveger Uhrns malerier seg mot det mer abstraherte. Det er for eksempel ikke gjennom figurative avtegninger av motivet man aner et urbant rom, men mer gjennom sterke farger og mye lys, som et ufokusert fotografi av en hektisk gate.

Utstillingen inkluderer også noen helt ferske malerier aldri tidligere vist. Her har Tora Uhrn gått tilbake til interiøret, men mer enn selve lysets påvirkning, dreier disse seg om det hun omtaler som «forlatte rom», rom som tydelig bærer preg av å være bebodde. Likevel ser man ingen mennesker i de gjengitte rommene, kun spor etter dem. Stemningen i maleriene antyder at det kanskje er noen der, vi ser dem bare ikke.

***

Tora Uhrn (f. 1985) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (2012) og Einar Granum Kunstfagskole (2006), samt et års utveksling ved Universidad Catolica de Valparaíso, Instituto del Artes, Chile (2010–2011).

www.torauhrn.com
www.akershuskunstsenter.no
www.bareumkulturhus.no

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.