Siri Espeseth: Jording – åpner 3. Mai

Velkommen til åpning av ny utstilling i Bærum kulturhus fredag 3. mai kl. 17.00 – 19.00!

Siri Espeseth, ´Vidde´, 2013.
Siri Espeseth, ´Vidde´, 2013.

Jording er en videreføring av Siri Espeseth sitt masterprosjekt Min perfekte tråd har ujevnheter, som ble avsluttet våren 2012 ved Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo.

Begge prosjektene handler om å finne en tilhørighet og rotfesting, i et materiale, et håndverk, et kunstnerisk uttrykk og i en geografisk bakgrunn. Espeseth jobber med ull, spinning og veving, og oppveksten på en sauegård i Hallingdal er utgangspunktet for valg av materialet og samtidig det stedet hvor hun henter ullen fra.

En nærhet til materialene er essensielt i Espeseths prosjekt. Etter avsluttet MA flyttet hun tilbake til hjemplassen og har etablert atelier i de omgivelsene som har vært med på å forme henne kunstnerisk. Ullen henter hun fra fjøset rett over tunet der hun bor, og hun utfører selv alle leddene i foredlingsprosessen: sortering, vasking, farging, karding spinning og veving. Denne prosessen gir en nærhet og eierskap til prosjektet og materialet, og gjør også at hun har lært materialet å kjenne ned til alle detaljer. Hun vet hvilket potensiale som ligger i ullen og hvilke egenskaper hun kan ilegge tråden. Og det er ikke en jevn tråd hun streber etter: Espeseths perfekte tråd har ujevnheter som gir spill og rom i den vevde flaten, i form av tette og åpne partier.

Arbeidene til Espeseth er vevede tekstiler i skjæringspunktet mellom det to- og tredimensjonale. Den håndspunnede tråden former og skulpturerer den vevde flaten. Gjennom spinningen gir hun tråden dens formgivende egenskaper i form av overtvinn, elastisitet og spenning.

En del av Espeseths utforskning er også et forsøk på å finne en tematisk og praktisk forankring til tekstilhistorien. Til tross for at det ikke uttrykkes eksplisitt i arbeidene, så ligger det som et subtilt fundament for hennes praksis. Selv sier hun at «ullen, spinningen, vevingen og min geografiske forankring har gitt meg jording og et fundament å jobbe ut ifra».

Utstillingen vises i perioden 3. mai–20. juni 2013.

***

Siri Espeseth (f. 1984) har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for tekstil (2012).

siriespeseth.wordpress.com
www.bareumkulturhus.no

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.