Ann Iren Buan – Five Monologues From the Past. Walk Around Here, Look Through There, Listen

Five Monologues From the Past. Walk Around Here, Look Through There, Listen

Det verdiløse papiret, det stensilerte Vizma Belševica diktet som en opphøyet tristesse: å stille ut en tyngde på noe nesten helt vektløst. Ideen om det bakterieløse, syntetiske og rene, alle dem som aldri kommer til å kjenne gleden av å bli slikket ren av en gatehund. Alt omkring har en vekt, alt som gis vekt har en betydning, all betydning er i midlertidig. Vi sto på høyden over byen. Alt føltes fremmed, men vi var vendt mot hverandre. Jeg sto på en pidestall i deg, og du på en pidestall i meg.

Eivind Hofstad Evjemo, 2013

 

Ann Iren Buan sine arbeider tar utgangspunkt i tegning og bruker mediets tekniske og estetiske aspekter til en konseptuell utforskning av fragilitet, forfall og destruksjon. Utførelsen og tiden som kunstneren investerer i arbeidet er en bærende del av et ofte monotont og fysisk krevende arbeid.

Ann Iren Buan (f. 1984) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunstfag, Kunsthøyskolen i Oslo, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm og China Art Academy, Hangzhou. Buan har tidligere stilt ut på blant annet Tegnebiennalen 2012 (Oslo), Charlottenborg Kunsthall (København), One Night Only (Oslo), HOLODECK (Oslo) og Le Printemps de Septembre á Toulouse 2011 (Toulouse). I 2014 er hun aktuell med utstilling på Trøndelag Senter for Samtidskunst og Nordnorsk Kunstnersenter.

Utstillingen er støttet av Statens Utstillingsstipend, Norsk kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

_DSC6891 _DSC6892 _MG_7990 _MG_7993 _MG_7994 _MG_8009 _MG_8020

http://www.annibuan.net/

 

English version:

Five Monologues From the Past. Walk Around Here, Look Through There, Listen

The worthless paper, the traced poem by Vizma Belševica like an elevated tristesse: displaying a weight on something almost completely weightless. The idea of the germ-free, synthetic, and clean, all those who will never know the joy of being licked clean by a stray dog. Everythingthat surrounds us has weight, everything that has weight is significant, all significance is temporary. We stood on the hill above the city. Everything felt strange, but we were facing one another. I stood on a pedestal within you, and you on a pedestal within me.

— Eivind Hofstad Evjemo, 2013

 

Ann Iren Buan’s work is based in drawings and she uses the mediums technical and aesthetical aspects in a conceptual exploration of fragility, decay, and destruction. The execution is a fundamental part of her work, and the process is often tedious, monotonous and physically demanding.

 

Ann Iren Buan (b. 1984) lives and works in Oslo. She studied at the Oslo National Academy of the Arts, the Swedish Royal Academy of the Arts, Stockholm, and the China Art Academy in Hangzhou. Buan has previously exhibited at the Drawing Biennial 2012, Oslo, Charlottenborg Art Hall, Copenhagen, One Night Only, Oslo, HOLODECK, Oslo, and Le Printemps de Septembre à Toulouse 2011, Toulouse. In 2014, she will exhibit at the Trøndelag Centre for Contemporary Art and the Northern Norwegian Art Centre.

 

Ann Iren Buan is supported by Norsk Kulturråd, Billedkunstnernes vederlagsfond and Statens utstillingsstipend.

The exhibition is curated by Tor Arne Samuelsen and Rikke Komissar (Akerhus Art Centre).

The exhibition is on display from 11 May to 9 June 2013.