Fylkestinget gav sin tilslutning til arkitektkonkurranse for nytt Akershus Kunstsenter!

Både Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet i Akershus Fylkeskommune , og Fylkestinget har nå gitt sin tilslutning til å tildele kroner 250 000,- til en arkitektkonkurranse for nytt bygg til Akershus Kunstsenter.

Det er Skedsmo Kommune som skal bygge og står for utlysningen. Arkitektkonkurransen er også støttet av Norsk Kulturråd med kroner 500 000,-.

Les mer her