Lise Steingrim: Et liv kan se så lett ut

Velkommen til ny utstilling i Bærum kulturhus onsdag 11. desember kl. 18:00!

Lise Steingrim, Hanging Painting.
Lise Steingrim, Hanging Painting.

Med utgangspunkt i velbrukte og forkastede tekstiler som ulltepper, putetrekk, lerret, laken og fleecepledd, skaper Lise Steingrim verk som befinner seg et sted mellom skulptur, maleri og tekstil. Sentralt for hennes verk er en bearbeidelse av materialer og en bevisst holdning til prosessen frem mot ferdig verk, samt de brukte tekstilenes iboende historier.

De mange ulike tekstilene er bearbeidet på ulike måter, ofte med typiske tekstile og maleriske teknikker, så som bretting, knyting, farging og maling. Materialene hun benytter seg av er lite glamorøse, de er slitte og hullete. Men gjennom bearbeidelsesprosessen forsøker Steingrim å tillegge materialene noe mer og vise frem den egenartede skjønnheten som kan være til stede til det slitte og tilsynelatende verdiløse. Steingrim behandler alle materialene som om de skulle være av et tradisjonelt sett langt mer verdifullt og høyere ansett materiale. Konsekvensen av bearbeidelsesprosessen er en rekke abstrakte men organiske elementer, som står like godt hver for seg som sammen i ulike komposisjoner.

Selv om Steingrim gjennom materialfokuset trekker veksler på en mer håndverksmessig tradisjon, så er også en formalistisk tankegang underliggende i hennes praksis. Gjennom en opptatthet av flaten og en utforskning av det typisk maleriske, også knytter hun seg an til en mer abstrakt maleritradisjon. I senere arbeider har prosessen tatt mer over for selve representasjonen, hvor det hele starter med en fascinasjon for overflaten – det sanselige, teksturen, farger, lys- og skyggevirkninger eller mønster i en overflate som finnes i tekstilen, et maleri, et ornament eller arkitektoniske detaljer – før det ender opp med abstrakte verk som i seg selv også fungerer som utgangspunkt for kommende verk.

Denne relasjonen verkene i mellom kommer også til uttrykk i utstillingen i Bærum kulturhus, hvor flere av verkene bokstavelig talt henger sammen. Bearbeidede tekstiler har dannet utgangspunktet for fotografier. Videre er det stedsspesifikke også en vesentlig side ved Steingrims verk, og i Bærum kulturhus vil man kunne se verket Rull meg sammen og bær meg videre, et 16 meter langt maleri, som stadig bearbeides og som dermed under utstillingen befinner seg på et av flere kommende stadier i en bearbeidelsesprosess.

Utstillingen vises i perioden 11. desember 2013–20. januar 2014.

***

Lise Steingrim (f. 1969) er bosatt på Nesodden. Steingrim er utdannet fra Einar Granum Kunstfagskole (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo (2013). Steingrim har hatt blant annet utstilling på One Night Only, UKS (2012), Galleri Vanntårnet (2013), og Østlandsutstillingen (2013).

www.baerumkulturhus.no
www.akershuskunstsenter.no

Utstillingen er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Monica Holmen.