Lars Strandh / Åsil Bøthun / Kunstvisitten

Vi starter det nye året tidlig og allerede 4. januar har Akershus Kunstsenter gleden av å ønske velkommen til tre nye utstillinger.

I kunstsenterets første etasje viser Lars Strandh og Åsil Bøthun hver sin separatutstilling. Felles for de begge er et møysommelig arbeid og en håndverksmessig presisjon som gir seg til kjenne både i Bøthuns konkrete objekter og Strandhs abstrakte malerier.

Begge utstillingene knytter dessuten an til det eksistensielle. Mens Bøthun er opptatt av hvordan vi definerer oss selv gjennom vårt forbruk, knytter Lars Strandh an til det eksistensielle i sin utstilling Exsisto. Begge viser stille og kontemplative verk, og der Bøthuns arbeider utgir seg for å være noe annet enn det de er, kan også Strandhs arbeider ved første blikk gi et inntrykk av noe annet. Bak lagene skjuler det seg et vell av tilstedeværende farger. Likevel kan vi skille mellom kunstnernes fremgangsmåte, og der Strandh legger en tilnærmet åndelig tilstedeværelse inn i sin prosess, kan Bøthuns tilnærming betraktes som mer konseptuell.

Åsil Bøthun lager to- og tredimensjonale objekter som imiterer gjenstander assosiert med statusbegjær. Som håndlagde kopier av industrielt fremstilte varer, står de unike reproduksjonene i motsetning til sine masseproduserte originaler. Billige og mer simple materialer, som papp, pigment, gips og papir, kontrasterer med de eksklusive originalene. Med sine kopier av dyre vesker, et eksklusivt slips og en kjent designerstol er det nærliggende å knytte Bøthuns arbeider opp mot hvordan vi mennesker på forskjellig vis knytter vår identitet opp mot våre eiendeler, en problemstilling som er spesielt aktuell nå i disse juletider.

Tittelen The Rabbit Hole er ment som en metafor på et udefinert sted, et sted som inneholder hemmeligheter og der forunderlige ting skjer. Opprinnelsen til begrepet er fra kaninhullet i Alice in Wonderland som fører inn i selve Wonderland. Her følger Alice etter kaninen ned i hullet, uten å ane hvor hun skal eller hvordan hun muligens kan returnere. Begrepet er også brukt som et uttrykk for en euforisk tilstand, en tilstand som kan slå inn når man shopper.

Lars Strandh, Untitled.
Lars Strandh, Untitled.

Lars Strandhs latinske tittel Exsisto betyr blant annet «å være» eller å «være i», og kan vise til arbeidsprosessen og tidsbruken som investeres i hvert maleri. Tittelen kan også vise til betrakterens egen eksistens og tilstedeværelse i utstillingsrommet, og den interaksjonen eller kontemplasjonen rundt maleriene som oppstår idet betrakter møter verkene.

De hundretalls eller tusentalls penselstrøkene som maleriene er oppbygget av, står som et «testamente» over kunstnerens eksistens og tilstedeværelse. Den repetitive arbeidsprosessen kan dessuten betraktes som en meditasjon over tid.

Strandhs utstilling består av en serie malerier som alle er malt i samme fargeskala, men i forskjellige formater. Samlet står de som en konsentrert opplevelse, der alle de ytre identitetsmarkørene som Bøthun er opptatt av, synes å være skrelt bort. Om Strandhs malerier har filosofen Olav Østensjø Øvrebø skrevet:
— Maleriene henvender seg til oss uten de store geberder, uten å mase, agitere eller skrike. Likevel tiltrekker de seg oppmerksomhet, de krever den ikke, men påkaller den likevel. Det er noe manende, nesten suggererende med disse skarpt avgrensede, linjerte flatene. Den regelmessige gjentakelsen som forsterkes av de fint avstemte fargenyansene, det motivmessige fraværet – insisterende i sin ubestemthet, men samtidig gjenlydende av noe kjent.
— Strandhs arbeider representerer en mulighet til å roe ned, besinne seg, kanskje til og med meditere.

Utstillingene er kuratert av Akershus Kunstsenter ved Tor Arne Samuelsen og Rikke Komissar.

***

Pauliina Pöllänen
Pauliina Pöllänen

I kunstsenterets andre etasje presenteres utstillingen Undring med følgende kunstnere:
Gunn Tjensvold / Mari Røysamb / Pauliina Pöllänen / Mirjam Raen Thommassen

I denne utstillingen møter vi arbeider som tar opp i seg det hverdagslige. Gjennom broderte handlelister, håndlagde bøker i tekstil, fotografiske scener fra et kjøkkenbord og skulpturelle objekter i leire, møter vi prosaiske episoder og detaljer vi kanskje ikke ellers vier mye oppmerksomhet.

Forkastede handlelister er utgangspunktet for Gunn Tjensvolds verk. På store, eldre tekstiler har hun brodert de ulike huskelappene og slik gir broderiene et innblikk i en side ved hverdagslivet som vi alle kjenner til, men som ingen av oss kanskje tenker særlig over.

Det hverdagslige er til stede også i Mari Røysambs fotografier av upretensiøse objekter og kjente situasjoner. Ved å tegne og brodere direkte på fotografiet antyder hun at mulighetene for at realitet og fiksjon kan finne sted samtidig i fotografiene, og et latent motsetningsforhold mellom noe komplekst og det mer enkle.

I Pauliina Pöllänens leireobjekter kan vi også spore et motsetningsforhold som trigger til refleksjon. Prosessen er vesentlig i Pöllänens verk, hvor enkle former i ubrent leire er satt sammen til mer komplekse komposisjoner, basert på en intuitiv handling. Med en undersøkende tilnærming står det endelige verket som en jakt på ulike sammenhenger og meninger.

Meningens fravær eller tilstedeværelse er sentralt også i Mirjam Raen Thommassens verk. «Texere» er latinsk for både tekst og vev, og er også tittelen på Thommassens installasjon. En mengde bøker utformet i tekstil og påskrevet kun «lese» utgjør hennes verk, og inviterer til refleksjon rundt hva språk, tekst og materiale egentlig er.

Samlet under tittelen Undring inviterer Tjensvold, Røysamb, Pöllänen og Thommassens verk til refleksjon rundt dagligdagse situasjoner, ulike objekters potensiale som metaforer for andre ting, og de utallige tolkningene som et kunstverk kan anspore. Picasso sa engang til noen som klaget over at de ikke forsto kunsten hans: «Men forstår dere fuglenes sang? Det er ikke nødvendig å forstå, for å nyte den.»

I utstillingen er fire utvalgte kunstnernes arbeider satt sammen til en utstilling som favner tegning på fotografi, tekstil, broderi og ubrent leire. Med dens lavmælte og dempede karakter henter den opp igjen stemningen fra Bøthun og Strandhs arbeider i første etasje.

Utstillingen Undring er kuratert og produsert av Kunstsenterets avdeling Kunstvisitten som lager vandreutstillinger for helse – og sosialinstitusjoner i Akershus.

Utstillingen skal turnere rundt i ulike institusjoner i fylket i 2014, men da oppdelt i fire ulike separatutstillinger.