The Dream of the Perfect Society

07.02–02.03

The Dream of the Perfect Society

Jon Benjamin Tallerås
Anders Dahl Monsen
Una Hunderi
Lene Ask

Det finnes mange tanker om det perfekte samfunn, men hva innebærer en «drømmeverden» og hvordan finner en veien dit? I The Dream of the Perfect Society utforskes alternative levemåter som bryter med storsamfunnets logikk, eller gir et skråblikk på de etablerte mønstrene. Hvordan vi bruker vår tid, blir behandlet som mennesker eller behandler andre, sier noe om hvordan vårt eget samfunn er strukturert og hvilket sett verdier vi lever etter.

Utstillingens tema går direkte inn i tittelen på utstillingen. Hva er et godt samfunn? Hva er viktig i våre liv? Hva ofrer vi for å leve slik vi ønsker? I hvor stor grad kan byen og samfunnet danne grunnlag for at individene selv kan ta selvstendige valg? Vi jakter alle på det gode liv, men hvilke konsekvenser får våre valg, og vil vi få det bedre? Dette er spørsmål de fleste av oss stiller på individnivå, men få tar tak i livsmønsteret for aktivt å endre en retning.

Historien er full av politiske og ideologiske retninger som har staket ut en idealistisk kurs mot det gode og perfekte samfunn for å ende opp i å bli et undertrykkende regime (som kommunisme, nasjonalsosialismen m fl). Det er ikke de store ideologiene som diskuteres i utstillingen, men snarere subjektive erfaringer fra vår egen samtid og relativt nære historie. Utstillingen presenterer fire mindre separatutstillinger som vi har samlet under en felles tittel: The dream of the Perfect Society.

Utdypende informasjon om de enkelte kunstnernes utstillinger finnes her.