Anders Dahl Monsen

Anders Dahl Monsen
Anders Dahl Monsen

Anders Dahl Monsen
Avtale

Anders Dahl Monsens arbeider refererer ofte til arbeiderklassens kamp og virkemidler som streik og aksjonisme for å oppnå rettigheter som definerer ens liv.

Til denne utstillingen har han satt seg inn i en rekke tiltak og teorier som har blitt brukt i industrien for å rasjonalisere og optimalisere det manuelle arbeidet for å kunne effektivisere produksjonen. Drømmen om en rasjonell og økonomisk produksjon er et eksempel på hvordan forsøk på forbedringer ikke alltid er til beste for enkeltindividet. Kapitalismens effektivitet blir satt opp mot individhensyn, et styrkeforhold som er evig aktuelt.

Dahl Monsen tar utgangspunkt i forskeren Frank Bunker Gilbreth som har analysert de ulike bevegelsesmønstrene en standardisert arbeidsdag medfører, og overfører denne teknikken på håndtrykk. Da Gilbreth gjorde analysene ved århundreskiftet, brukte han lys og fotografi for å måle effektiviteten i fysisk arbeid.

I sitt prosjekt har derimot Dahl Monsen snudd målingene mot bevegelsene i et håndtrykk – en konvensjonell bekreftelse på en avtale – for slik å stille spørsmål ved hva en avtale egentlig innebærer og hvilke konsekvenser det kan få for arbeiderne.

Anders Dahl Monsen (f. 1980) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet. Han var blant annet stilt ut på D.O.R. i Brüssel, har vært månedens kunstner på Oslo S i regi av UKS. Dahl Monsen er også aktiv som del av Parallellaksjonen.

Anders Dahl Monsen Avtale er en del av The Dream of the Perfect Society, som omfatter fire separatutstillinger hvor hver av kunstnerne bringer sine perspektiver knyttet til temaet. Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen og Rikke Komissar.