Jon Benjamin Tallerås

Jon Benjamin Tallerås
Jon Benjamin Tallerås

Jon Benjamin Tallerås
Jeg hører, som bekjent, til gatens ætt

Sentralt i Jon Benjamin Tallerås’ prosjekt er en utforskning av lite brukte og ofte oversette deler av byen. Han er opptatt av den private kontra den offentlige bruken av det offentlige rommet, og bruker byen som atelier og utforskningsarena uten å søke eller be om tillatelse.

I tidligere arbeider har Tallerås dokumentert en rekke flyktige performanser hvor han tar i bruk tilfeldige rom formet i randsonen av funksjonell arkitektur. Gjennom sin alternative bruk av omgivelsene, manifesterer Tallerås en holdning som utfordrer dagliglivets definerte rammer. Kan en by innlede til alternativ oppførsel og utforskning?

I utstillingen som vises her er subjektet borte fra fotografiene, og igjen er kun de urbane omgivelsene, tilsynelatende usynlige steder som de færreste av oss legger merke til i hverdagen. Gjennom fotografier, skulpturelle veggarbeider og en videoinstallasjon, får vi et innblikk i disse ulike urbane omgivelsene, sett med kunstnerens granskende blikk. Fotografiene som Tallerås viser i utstillingen inntar en dokumenterende posisjon, og i så måte føyer Tallerås seg inn i tradisjonen med gatefotografiet. De bærer også i seg referanser til surrealisten André Bretons mange fotoekspedisjoner i 1920-tallets Paris.

Ved siden av fotografi, er Tallerås’ utforskning av de urbane rommene manifestert i en videoinstallasjon, hvor vi som betrakter nærmest får ta del i kunstnerens vandring i byen. I to skulpturelle veggarbeider er elementer fra en by er innhentet og rammet inn, og en lysboks formet som en frittstående skulptur viser også kunstnerens uortodokse navigering i byrommet.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond. 

Jon Benjamin Tallerås (f. 1984) gikk ut av Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet i 2011. Han har allerede rukket å gjøre seg bemerket gjennom flere utstillinger, blant annet Sparebankstiftelsen DNB’s stipendutstilling, Oslo Kunstforening, (2013); Høstutstillingen (2013), Two Easy Going Men With a Casual Approach to Life (separatutstilling sammen med Ruben Steinum), Rake Visningsrom, Trondheim (2013); Lediggang og Omkringdriven, Kunsthall Oslo (separatutstilling) (2012). Han er også en av initiativtakerne og kuratorene for utstillingsprogrammet One Night Only.

Jon Benjamin Tallerås Jeg hører, som bekjent, til gatens ætt er en del av The Dream of the Perfect Society, som omfatter fire separatutstillinger hvor hver av kunstnerne bringer sine perspektiver knyttet til temaet. Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen og Rikke Komissar.