Una Hunderi

Una Hunderi
Una Hunderi

Una Hunderi
Idealstaten 

Arbeidene som Una Hunderi viser i denne utstillingen markerer begynnelsen på et langvarig fotografisk dokumentasjonsprosjekt, hvor hun undersøker sosiale og praktiske uttrykk for idealisme, utenforskap og misnøye med majoritetskulturen. Hunderi har møtt og dokumentert mennesker fra forskjellige miljøer i USA, Tyskland og Norge som har valgt å tre ut av det etablerte storsamfunnet for i stedet å danne sine egne sosiale og økonomiske strukturer.

Et eksempel fra Hunderis utstilling er miljøer i USA som går under betegnelser «unschooling» eller «life-learning», der barna får hjemmeundervisning og selv bestemmer hva, hvordan og når de skal lære. Her er det snakk om bevisste foreldre som målbærer en sterk kritikk av den offentlige skolen med dens fokus på fastlagt pensum og normer.

Vi finner også bilder som dokumenterer Buckwheat Blossom Farm, et økologisk gårdsbruk der de bruker arbeidshester som erstatning for motorkraft. Dette får sitt norske motstykke i en serie som dokumenterer produksjon, illegal utlevering og transport av fersk, upasteurisert melk på Oslo vest. En type sivilulydighet som kan synes uskyldig nok, men som Mattilsynet advarer mot på grunn av frykt for bakterier.

Gjennom en rekke ulike fotografier – portretter, landskap, stilleben, arkitektur, interiører til iscenesettelser – viser Una Hunderi til ulike oppfatninger av hva en såkalt «idealstat» er og kan være.

Una Hunderi er tildelt BKHs produksjonsstipend på kr. 20 000,-

Una Hunderi (f. 1971) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, med hovedfag i fotografi. Hun har også Master of Arts With Honors i Film og TV fra Universiteit van Amsterdam, Nederland. Hunderi har hatt deltatt på en rekke gruppeutstillinger og kan vise til Rom For Kunst, Trondheim Sentralstasjon (2009) med prosjektet Domestic Landscapes som også ble vist som separatutstilling i Galleri Brandstrup (2006). Hun har også vist utstillingene Happy End of the World, i Nosbaum & Reding, Art Contemporain, Luxembourg i 2008; og Flik for Flik, Oslo Kunstforening (i samarbeid med Ultimafestivalen), 2006. Una Hunderi er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur og Statoils Kunstsamling.

Una Hunderi Idealstaten er en del av The Dream of the Perfect Society, som omfatter fire separatutstillinger hvor hver av kunstnerne bringer sine perspektiver knyttet til temaet. Utstillingen er kuratert av Tor Arne Samuelsen og Rikke Komissar.