1814 Revisited: kunstnere og informasjon om de ulike verkene

Mer info om de enkelte kunstnerne i 1814 Revisited – The Past is Still Present, sortert etter visningssted

(For English, please scroll down)

AKERSHUS KUNSTSENTER 

Ayman Alazraq
Utreisefrist, en skulptur i støpt voks, der ordet står som en stille og kontemplativ, men samtidig eksplisitt visualisering av den nærmest uutholdelige ventetiden mange asylsøkere kjenner på. Med Utreisefrist retter Alazraq søkelyset mot et aktuelt og viktig tema, hvem skal få bli i Norge, hvem må dra, og når kommer utvisningen?

Ayman Alazraq, Utreisefrist
Ayman Alazraq, Utreisefrist

Juan Andres Milanes Benito
Milanes Benitos verk Analyzing Sanity or The Extraction of the Stone of Madness åpner for refleksjoner rundt kirkens posisjon og funksjon i dag. Verket tar form som en del av en kirkefasade løsrevet fra sitt bygg. Den har mistet sin funksjon som inngangsparti, og med sin tvetydige karakter åpner verket for en rekke tolkninger.

Juan Andres Milanes Benito
Juan Andres Milanes Benito

Ane Hjort Guttu
This Place is Every Place (HD video, 17 min, 2014) består hovedsakelig av en dialog mellom to kvinner i drabantbyen Tensta i Stockholm. Den arabiske våren opptrer som bakteppe for dialogen, og filmen setter opp en forbindelse mellom de globale protestbevegelsene de siste tre årene og den sosiale uroen i svenske drabantbyer. This Place is Every Place er samtidig en studie av forholdet mellom politiske og personlige kriser.

Ane Hjort Guttu, This Place is Every Place, 2014. Foto: Cecilie Semec
Ane Hjort Guttu, This Place is Every Place, 2014. Foto: Cecilie Semec

Alex White Mazzarella / Artefacting
CONNECT begynner allerede i leseloungen på Akershus Kunstsenter. På veggen i leseloungen stiller White Mazzarella en rekke spørsmål knyttet til demokrati, og gjennom hele utstillingsperioden inviteres publikum til å skrive ned sine refleksjoner rundt spørsmålene direkte på veggen. CONNECT er også et relasjonelt prosjekt, der kunstneren og hans medhjelpere vil involvere befolkningen i Lillestrøm til diskusjon omkring demokrati og våre verdier. Mazzarella inntar Lillestrøm i august måned.

Artefacting_Change
Alex White Mazzarella

Ebba Moi
Moi tar for seg  kjønnsstrukturer i Norge. Hvilken betydning har vår språkbruk for oppfattelsen av kjønn? Hvordan påvirker språket vår adferd? Hvor likestilt er Norge? Og ikke minst; er menn og kvinner likt representert i offentligheten? I forkant av utstillingen vil Ebba Moi og klasse 9c fra Stalsberg Skole reflektere rundt disse spørsmålene. Gjennom foredrag og diskusjon vil elevene utfordres til egne undersøkelser, fordypning og refleksjon. I Akershus Kunstsenter vil prosesser og resultat presenteres som en visuell representasjon av møtene.

Illustrasjon
Illustrasjon, Ebba Moi

Roghieh Asgari Torvund
I filmen Moyna 15 år inviteres betrakter inn i en samtale mellom kunstneren og den unge gutten Moyna, som reflekterer rundt spørsmål knyttet til religion, konfirmasjon, om å finne seg selv og ikke minst det å være tro mot sine egne idealer.

Moyna 15 år
Moyna 15 år

Gelawesh Waledkhani
I sitt prosjekt Let My Heart Beat tar Gelawesh Waledkhani utgangspunkt i dagboknotater og brev etter den kurdiske menneskerettighetsaktivisten, journalisten og læreren Farzad Kamangar. Han ble arrestert i 2006 under en reise til Teheran, og etter et fengselsopphold med gjentatt tortur, ble han henrettet i 2010. Med sirlige broderier der hun bruker sitt eget hår som tråd, gjengir Waledkhani utdrag fra Kamangars dagboknotater fra fengselsoppholdet, og gir slik et innblikk i de konsekvenser frie ytringer kan få for enkeltmennesker.

Gelawesh Waledkhani, Be Strong Comrades
Gelawesh Waledkhani, Be Strong Comrades

 

MAGO A, Eidsvoll Verk 

Kjersti G. Andvig og Lars Laumann
Videoinstallasjonen Prima, Sekunda, Afrika! tar utgangspunkt i norsk og afrikansk kystkultur, med fokus på salg og eksport av den norske tørrfisken. Ved å følge historien til tørrfisken, og å utforske andre kystsamfunn, trekker verket opp paralleller mellom andre unge nasjoner og vår egen historie. Hvor begynner en nasjon og hvor slutter den? Hvilke konsekvenser medfører vår bistandspolitikk? Kan bistand ansees som nasjonsbygging?

Kjersti G. Andvig og Lars Laumann, video still fra Prima, Sekunda, Afrika!
Kjersti G. Andvig og Lars Laumann, video still fra Prima, Sekunda, Afrika!

Lene Berg
Hemmelig overvåking er et aktuelt tema i diskusjoner rundt demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. I Kald Klump tar Lene Berg for seg dette temaet, med utgangspunkt i overvåkingen av såkalte meningsavvikere i Norge under den kalde krigen. Hva innebærer politisk overvåking i praksis? Hvilken effekt har overvåking, og hvordan ble det politiske klimaet i Norge påvirket?

Lene Berg, Kald Klump, 2014
Lene Berg, Kald Klump, 2014

Ahmad Ghossein
Det politiske klimaet i en nasjon kan skape alvorlige konsekvenser for dagliglivet befolkningen. På en sår og poetisk måte illustrerer Ahmad Ghossein kjærlighetsforholdet mellom sine foreldre under borgerkrigen i Libanon i perioden 1978–1988. Hvordan holde ut når man lever adskilt? Hvordan leve sammen når man ikke får kommunisert?

Ahmad Ghossen, My Father is Still a Communist
Ahmad Ghossen, My Father is Still a Communist

Trond Hugo Haugen

Maleriet Eidsvold 1814 av Oscar Wergeland har blitt stående som det visuelle symbolet på Grunnloven. 200 år etter Grunnlovens tilblivelse skaper Haugen et nytt riksportrett på Eidsvoll gjennom å speile vår egen samtid: i fotografiet Et riksportrett er Norge skalert ned til 112 representanter, og representasjonen i bildet tilsvarer dermed det landet vi lever i dag.

Siri Hermansen
I sitt prosjekt Addet Àndagassii/Unnskyld undersøker Hermansen konflikten mellom den samiske urbefolkningens rett til land og den pågående konflikten vedrørende industrialiseringen av Sapmi. Paragraf 110a i Grunnloven skal beskytte samene, likevel finner vi i dag eksempler på at nordområdene trues av ulike økonomiske interesser. Hvilken verdi representerer Grunnlovens paragraf for nordområdene og den samiske kultur?

Siri Hermansen, Addet Àndagassii/Unnskyld. Fra kongens tale til samene. Foto: Truls Brekke
Siri Hermansen, Addet Àndagassii/Unnskyld. Fra kongens tale til samene. Foto: Truls Brekke

Frithjof Hoel og Rustan Andersson
Prosjektet «Misjonen» tar utgangspunkt i virksomheten ved Eilert Sundts barnehjem på Eidsvoll, der flere barn av taterfamilier ble tvangsplassert på 1960-tallet. Hoel & Andersson retter med dette søkelys på alvorlige overtramp på en gruppe mennesker som ble tvangssterilisert, fratatt sine barn og utvist fra landet. De søker også å trekke paralleller mellom rasebiologisk teori og det norske nasjonsbyggingsprosjektet, med referanse til «Jødeparagrafen» i den første versjonen av Grunnloven.

Frithjof Hoel og Rustan Andersson, "Misjonen"
Frithjof Hoel og Rustan Andersson, «Misjonen»

Ane Mette Hol
Med tegningen In the Absence of the Original tar Hol utgangspunkt i et eksemplar av Åndsverkloven, og bringer tankene videre rundt kreativitet og den kunstneriske skapelsesprosessen. Åndsverkloven skal på sin side sikre kunstneren opphavsrett på eget verk, men hvem eier ideene?

Ane Mette Hol, In the Absence of the Original. Foto: Ingrid Eggen
Ane Mette Hol, In the Absence of the Original. Foto: Ingrid Eggen

Hilde Maisey
I sitt prosjekt Håndbok for politisk innflytelse ønsker Maisey å se på ulike faktorer for mobilisering og lobbyvirksomhet, og boken kan sees som et konkret bidrag til å ta i bruk demokratiet.

Hilde Maisey, Håndbok i politisk innflytelse
Hilde Maisey, Håndbok i politisk innflytelse

Pierre Lionel Matte
Prosjektet Jeg har et pass altså er jeg tar utgangspunkt i en dagbok kunstneren førte i perioden 1997–2001, der han utfordret seg selv til å nedtegne sine usensurerte tanker knyttet til hendelser omkring fenomenet fremmedfrykt. I Mago A vises en nyutviklet versjon av verket, basert på dagboknedtegnelser fra 2013/14, der kunstnerens møter med romfolket blir utgangspunkt for en observasjon av egne reaksjoner.

Pierre Lionel Matte, Jeg har et pass altså er jeg
Pierre Lionel Matte, Jeg har et pass altså er jeg

Lars Ramberg
I prosjektet FREMDGEHEN tar Ramberg opp skjebnen til norske kvinner best kjent som «tyskertøsene» – kvinner som hadde hatt, eller var mistenkt for å ha, forhold til tyske soldater under okkupasjonen 1940–45. I sin research oppsporet Ramberg kvinnene som ennå levde i Berlin og intervjuet noen av dem, og i videoen som vises i utstillingen får vi høre en av kvinnenes historie. I installasjonen presenteres også utallige offentlige brev som dokumenterer hendelsene, samt et fotografi og neonverk.

Lars Ramberg, FREMDGEHEN, video still
Lars Ramberg, FREMDGEHEN, video still

Merete Røstad
Vocabulary of Thought undersøker vår ytringsfrihet ved å se på sammenhengene mellom stat og individ, og gjennom en samling collager inviterer Røstad til en poetisk og visuell dialog om vårt forhold til makt og ytringsfrihet. Collagene presenteres i et monter i Mago A, og installasjonen består også av en trykksak med tekst som utdyper og problematiserer ytringsfrihet.

Meret Røstad, Tolerance, fra Vocabulary of Thought
Merete Røstad, Tolerance, fra Vocabulary of Thought

Sten Are Sandbeck
Det flyter en ganske stor og udefinerbar masse på elven nedenfor Eidsvollsbygningen, tjoret fast til en liten kunstig holme. Et nett holder sammen en mengde større og mindre saker i en stor bunt som holdes løst på plass mellom fortøyningens trekk og strømmens drag…

Sten Are Sandbeck
Sten Are Sandbeck, (Utenfor) Loven, illustrasjon

Charlotte Thiis-Evensen
Badekaret er et tokanals videoverk som representerer vennskap og ømhet mellom ulike mennesker. Verket stiller også spørsmål ved vårt blikk for ulike roller og maktkonstellasjoner, og det kan representere et bilde på det utopiske samfunnet.

Charlotte Thiis-Evensen, Badekaret.
Charlotte Thiis-Evensen, Badekaret.

Artur Zmijewski
Zmijewski viser installasjonen Democracies, en 12-kanals videoinstallasjon bestående av dokumentasjoner av offentlige politiske hendelser der folkemasser og demonstrasjoner står i fokus. Den pågående videoserien er et resultat av Zmijewskis utforskning ytringsfrihet i praksis, og politisk bruk av det offentlige rom. Installasjonen illustrerer også den skjøre balansen mellom demokrati og anarki, og hvilket tillitsforhold ytringsfrihet baseres på. Verket ble vist på Istanbulbiennalen i 2009. Zmijewski har deltatt på både Documenta og Veneziabiennalen, og var kurator for Berlinbiennalen i 2012.

Artur Zmijewski, Democracies
Artur Zmijewski, Democracies

 

STALLGÅRDEN, Eidsvoll Verk

Lise Bjørne Linnert
I prosjektet Cruelty Has a Human Heart undersøker Linnert ondskap gjennom tekst, farger, søm og dialog. Verket tar form som en stedspesifikk tekstilinstallasjon, som baserer seg på utallige workshoper gjennomført med ulike grupper mennesker. Aktiviteten gjenspeiles i de broderte tekstile lappene som med sitater og tekster fra deltakerne reflekterer omkring begrepet ondskap. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med filosof Lars Fredrik Svendsen, som selv har skrevet Ondskapens filosofi. Publikum inviteres til å berøre installasjonen, for selv å lese de delvis skjulte sitatene.

Lise Bjørne Linnert, Cruelty Has a Human Heart
Lise Bjørne Linnert, Cruelty Has a Human Heart

Pierre Lionel Matte
Verket Norge 2.0 består av en bearbeidet versjon av kunstnerens gamle pass fra 70-tallet. Gjennom en fysisk «oppussing» av det opprinnelige passet, lag på lag med sparkel, grundering, oljemaling, silketrykk og til slutt lakk, illustrerer Matte den endringsprosessen Norge og det norske selvbildet har vært igjennom de siste 40 årene.

Pierre Lionel Matte, Norge 2.0
Pierre Lionel Matte, Norge 2.0

Victor Mutelekesha
Mutelekesha viser et relieff av Norge, der kartets toppunkt er Eidsvoll. Med dette diskuteres de demokratiske verdiene Grunnloven representerer for Norge som land, og oss som innbyggere. Han løfter også frem diskusjonen omkring hvilke verdier som er viktige.

Victor Mutelekesha, The City on the Mount, detalj.
Victor Mutelekesha, The City on the Mount, detalj.

Morten Slettemeås
Slettemeås henter inspirasjon fra historien, nyhetsbilder og dagens mediale samfunn, og gjennom maleri og tegning inviteres vi inn i et vell av visuelle inntrykk. Gjennom glimtvise bilder og motiv aner vi en historie som ligger bak, men gjennom lag på lag viskes bildet stadig svakere ut.

Morten Slettemeås, Untitlted (Blue, Pink, and Idiot), 2014.
Morten Slettemeås, Untitlted (Blue, Pink, and Idiot), 2014.

 

***

Information on the participating artists and their projects, sorted by venue. 

AKERSHUS KUNSTSENTER [tr. … Art Centre]

Ayman Alazraq

Utreisefrist [Deadline to Leave] (2011) is a cast wax sculpture, wherein the word sits as a silence and contemplative, yet simultaneously explicit visualisation of the almost unbearable waiting period asylum seekers in Norway experience. With Utreisefrist, Alazraq highlights a topical and important topic — who will get to stay in Norway, who has to leave, and when will they be deported?

Juan Andres Milanes Benito
Milanes Benito’s piece Analyzing Sanity or the Extraction of the Stone of Madness (2014) allows for reflections on the position and function of the church today. The piece takes the shape of a church front separated from its adjacent building. It has lost its function as an entrance, and its ambiguous nature allows for a number of interpretations.

Ane Hjort Guttu
This Place is Every Place (2014) is a new film by Ane Hjort Guttu. In this video, we encounter two women living in a suburb in Sweden. They are both immigrants, and discuss their faith in political change versus their faith in the possibilities for change through religion.

Artefacting v/Alex White Mazzarella: CONNECT
CONNECT (2014) begins in the reading lounge at Akershus Kunstsenter. On the lounge wall, Mazzarella asks a series of questions relating to democracy, and for the duration of the exhibition, viewers are invited to write down their reflections concerning those questions on the wall itself. CONNECT is also a relational project, where the artist and his assistants will involve the people of Lillestrøm in discussions on democracy and our values.

Ebba Moi
Moi will be dealing with the gender structures in Norway today. What impact does our use of language have on our perception of gender? How does language affect our behaviour? How gender equal is Norway? And not least: are men and women equally represented in the public arena? In advance of the exhibition, Ebba Moi and class 9C from Stalsberg School will be reflecting on these questions. Through lectures and discussions, the pupils will be encouraged to examine things for themselves, go in-depth, and reflect. At Akershus Kunstsenter, we will see a visual representation of the process and results of these encounters.

Roghieh Asgari Torvund
In the film Moyna 15 år [… years old] (2013), the viewer is invited into a conversation between the artist and a young boy, Moyna, who are reflecting on questions tied to religion, confirmation, finding yourself, and not least, being true to one’s own ideals.

Gelawesh Waledkhani
Waledkhani’s project, Let My Heart Beat (2014), is based on diary entries and letter left by the Kurdistani human right activist, journalist, and teacher Farzad Kamangar. Kamangar was arrested in 2006 while travelling in Tehran, and after being held in jail and tortured multiple times, he was executed in 2010. With scrupulous embroideries, using her own hair for thread, Waledkhani relates exerpts from Kamangar’s diary entries during his imprisonment, thus giving us a look at the consequences free speech can have on the individual.

MAGO A

Kjersti G. Andvig and Lars Laumann
The video installation Prima, Sekunda, Afrika! (2014) is based on Norwegian and African coastal culture, focussing on the sale and export of Norwegian dried fish. By following dried fish’s history and exploring other coastal societies, this piece draws parallels between other young nations and our own history. Where does a nation begin and there does it end? What consequences will our foreign aid policy have? Can aid be seen as nation building?

Lene Berg
Clandestine surveillance is a topical subject in discussions of democracy, human rights, and rule of law. In Cold Cluster (2014), Lene Berg tackles this topic, basing her work on the surveillance of so-called dissidents in Norway during the Cold War. What does political surveillance entail in practice? What is the effect of surveillance, and how was the Norway political climate affected?

Ahmad Ghossein
The political climate of a nation can have serious repercussions on the daily lives of the populace. With his video My Father is Still a Communist (2011), Ahmad Ghossein illustrates the love between his parents during the Lebanese Civil War from 1978 to 1988 in an aching and poetic way. How does one endure living apart? How can people live together when they can’t communicate?

Trond Hugo Haugen
Oscar Wergeland’s painting Eidsvold 1814 is still the visual symbol of the Constitution. 200 years after the Constitution was written, Haugen has created a new national portrait by mirroring our contemporary society; in the photograph Et Riksportrett [A National Portrait] (2014), Norway has been scaled down to 112 representatives, and thus, the pictures representation corresponds to the country we live in today.

Siri Hermansen
In her project Addet Àndagassii/Unnskyld [Apology] (2014), Hermansen examines the conflict between the Sami natives right to land and the ongoing conflict concerning the industrialisation of Sapmi [the region traditionally inhabited by the Sami]. Paragraph 110a of the Constitution was intended to protect the Sami, yet today, we find cases of the northern reaches coming under threat from economic interests. What value does the constitutional paragraph in question represent for the North and Sami culture?

Frithjof Hoel and Rustan Andersson
The project «The Mission» (2014) is based on the conduct of Eilert Sundt’s Orphange at Eidsvoll, where several children of Norwegian Travellers were forcibly relocated in the 1960s. With this piece, Hoel & Andersson are bringing to the fore serious violations of the right of a group a people who were forcibly sterilised, deprived of their children, and deported. They also attempt to draw parallels between eugenics and the Norwegian nation building endeavour.

Ane Mette Hol
Basing her work on a copy of the Norwegian Copyright Act, In the Absence of the Original (2014) is Hol’s expansion of the ideas on creativity and the artistic creative process. The Copyright Act is meant to safeguard an artist’s intellectual property rights to their own work, but who owns the ideas?

Hilde Maisey
The project An Activist’s Guidebook for Political Influence (2014) is Maisey’s attempt to examine various factors that play a part in political mobilisation and lobbying, and the book can be seen as a concrete contribution to the practical use of democracy.

Pierre Lionel Matte
I have a passport, therefore I am, version II (2014) is based on a diary the artist kept between 1997 and 2001, in which he challenged himself to record his unadulterated thoughts on events concerning the phenomenon xenophobia. In Mago A, a new, further developed version of the piece can be seen, based on diary entries from 2013/14, where the artist’s encounters with the Roma form the basis of an observation of his own reactions.

Lars Ø. Ramberg
Ramberg’s project FREMDGEHEN (2004–ongoing) deals with the fate of Norwegian women known as ‘tyskertøsene’ [German-slut] — women who had had, or were suspected of having had affairs with German soldiers during the Nazi occupation of 1940–1945. During his research, Ramberg tracked down women who still lived in Berlin and interviewed some of them, and in the video shown at the exhibition this year, we are treated to one of these women’s story. The installation also presents countless public letters documenting the events, as well as a photograph and a neon light piece.

Merete Røstad
Vocabulary of Thought examines our freedom of speech by examining the connections between state and individual, and through a series of collages, Røstad invites the viewer into a poetic and visual dialogue on our relationship with power and freedom of speech. The collages are on display in a glass case in Mago A, and the installation also consists of leaflets with a text that expands on and problematizes freedom of speech.

Sten Are Sandbeck
In the river on the way to Mago A, there is an amorphous ‘lump’ floating in the water, its power restrained, its shape deformed. The installation can be seen as a visualisation of law — in broad terms, of the Constitution — and as a depiction of the laws of nature we must deal with at all times. Sten Are Sandbeck invites us to a broad interpretation with his (Beyond) The Law (2014).

Charlotte Thiis-Evensen
The Bathtub (2014) is a two screen video piece that represents friendship and tenderness between people. The piece also questions out view on various roles and constellations of power, and can represent a picture of utopian society.

Artur Zmijewski
Zmijewski will be showing the installation Democracies (2009–ongoing), a 12 channel video installation consisting of documentaries of public political events where masses of people and demonstrations feature heavily. This ongoing series of videos is a result of Zmijewski’s exploration of practical freedom of speech and political use of the public space. This piece was first shown at the Istanbul Biennial in 2009. Zmijewski has participated in both Documenta and the Venice Biennale, and curated the 2012 Berlin Biennale.

STALLGÅRDEN

Lise Bjørne Linnert
In Cruelty Has a Human Heart (2013–ongoing), Linnert examines evil through text, sewing, and dialogue. The piece is in the form of a site-specific installation, based on countless workshops undertaken with various groups of people. Activity is reflected in the textile swatches embroidered with quotes and texts from project participants reflecting on the concept of evil. The project is collaborative effort with philosopher Lars Fredrik Svendsen, who has written Ondskapens filosofi [The philosophy of Evil]. Viewers are encouraged to touch the installation, in order to read the partially obscured quotes themselves.

Pierre Lionel Matte
The piece Norway 2.0 consists of a reengineered version of the artist’s old passport from the 70s. Through a physical ‘refurbishment’ of the original passport — layer upon layer of putty, primer, oil paint, silk screen press, and finally lacquer — Matte illustrates the process of change Norway and the Norwegian self-image have undergone over the last 40 years.

Victor Mutelekesha
The City on the Mount (2014) is a bas-relief of Norway, in which the highest point is Eidsvoll. This brings up the democratic values the Constitution represents for Norway as a country, and us, as inhabitants. He also brings up the discussion of which values are important.

Morten Slettemeås
Slettemeås’ Rockery (2014) draws inspiration from history, news images, and contemporary media society. Through a series of paintings and drawings, the viewer is drawn into a wealth of visual stimuli. Glimpses of pictures and motifs hint at an overarching story, but layer-by-layer, the picture becomes weaker and weaker.